Piedāvājam sadarbības iespējas ražošanas/pārstrādes uzņēmumiem, kas enerģētiskās šķeldas izmanto enerģijas vai gatavo izstrādājumu, piemēram, granulu, ražošanai.

PĀRDOŠANAS PIEDĀVĀJUMS

Enerģētiskā šķelda tiek ražota no ciršanas atliekām (koku biomasa, kura paliek mežā pēc cirsmu izstrādes, piemēram, zari, galotnes, atgriezumi, sīkkoki, skujas utt.) un apauguma vai jaunaudžu kopšanas laikā iegūtas (koku biomasa, kura paliek mežā pēc ceļmalu un grāvju apauguma novākšanas un jaunaudžu kopšanas, piemēram, sīkkoki, zari, galotnes, atgriezumi utt.).

Enerģētiskās šķeldas produkta sastāvā ir:

 • Enerģētiskā šķelda, skuju koki 30% un vairāk;
 • Enerģētiskā šķelda, skuju koki līdz 30%.

KVALITĀTES APRAKSTS ENERĢĒTISKAJAI ŠĶELDAI, KAS SATUR 30% UN VAIRĀK SKUJU KOKU

Klasifikācija pēc LVS EN ISO 17225-1:2014:  P45; F30; M45; A6.0; Q2.70

Daļiņu izmēru sadalījums

Frakcijas, mm

Vidēji gadā (%)

Max (%)

 

>150

1

5

 

149-100

5

10

 

99-63

0.5

   

62-45

0.5

   

44-16

25

   

15-8

28

   

7-3,16

20

28.7

 

≤ 3,15

20

40

 

 

Vidēji gadā

Min

Max

 

Mitruma saturs

Mar, %

43.0

 

55

 

Pelnu saturs sausnei

Adb, %

4.0

 

6.0

 

Zemākā siltumspēja sausnei

qp,net,d,, MWh/t

5.275

4.920

     

Zemākā siltumspēja pie sākotnējā mitruma

qp,net,m,, MWh/t

2.7

1.9

     

KVALITĀTES APRAKSTS ENERĢĒTISKAJAI ŠĶELDAI, KAS SATUR MAZĀK KĀ 30% SKUJU KOKU

Klasifikācija pēc LVS EN ISO 17225-1:2014:  P45; F30; M45; A6.0; Q2.70

Daļiņu izmēru sadalījums

Frakcijas, mm

Vidēji gadā (%)

Max (%)

 

>150

1

3

 

149-100

3

6

 

99-63

0.5

   

62-45

0.5

   

44-16

30

   

15-8

30

   

7-3,16

20

28.7

 

≤ 3,15

15

30

 

 

Vidēji gadā

Min

Max

 

Mitruma saturs

Mar, %

43.0

 

55

 

Pelnu saturs sausnei

Adb, %

3.0

 

4.0

 

Zemākā siltumspēja sausnei

qp,net,d,, MWh/t

5.1

4.920

     

Zemākā siltumspēja pie sākotnējā mitruma

qp,net,m,, MWh/t

2.7

1.9

     

Enerģētiskās šķeldas nesatur:

 • svešķermeņus (kluči, kluču atgriezumi, metāla gabali, asfalta atlūzas, lieli ledus un sniega gabali, akmeņi, stikli utt.), kas var izraisīt padeves sistēmas bojāšanos;
 • ķīmiskus piemaisījumus – līmi, eļļu u.tml.;
 • zaļas (svaigas) lapas un skujas.

   ŠĶELDAS PIRCĒJIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

 • Juridiska persona, kas enerģētiskās šķeldas izmanto enerģijas vai gatavo izstrādājumu, piemēram, granulu, ražošanai.
 • Godīgs un atbildīgs pret saviem darbiniekiem.
 • Godīgs nodokļu maksātājs.
 • Atbildīgs pret vidi.

Precīzi uz enerģētiskās šķeldas pircējiem attiecināmie kritēriji, iesniedzamie dokumenti un veicamās darbības kritēriju izpildei tiks pievienoti pārdošanas piedāvājumam.

  IEGĀDES NOTEIKUMI

 • Enerģētiskā šķelda tiek piedāvāta iegādei ilgāka termiņa sadarbības veidā.
 • Sadarbības piedāvājuma noteikumos tiek norādīta detāla informācija par enerģētisko šķeldu pārdošanu, t.sk. par pieteikšanos iegādei, piedāvājumu iesniegšanu un vērtēšanu.
 • Ar sadarbības piedāvājuma noteikumiem var iepazīties pēc to publicēšanas AS "Latvijas valsts meži" mājas lapā sadaļā Aktualitātes un piedāvājumi.

Lai e-pastā saņemtu informāciju par pārdošanai piedāvātajiem koksnes produktiem, t.sk. par enerģētisko šķeldu pārdošanu, reģistrējieties pārdošanas piedāvājumu saņemšanai:

 Pieteikties piedāvājumiem 

Esam sertificēti
BM certification iso