Sadarbības partneriem piedāvājam šādus apaļo kokmateriālu produktus:

  • jauktu koku sugu malku;
  • alkšņa kamīnmalku;
  • bērza kamīnmalku;
  • oša kamīnmalku;
  • ozola kamīnmalku.

 

icons 0005 vienreizeja sadarbiba v2   icons 0008 iespejas v2   icons 0009 stabilitate v1

 

Jauktu koku sugu malkas iegāde PAŠPATĒRIŅAM1 līdz 1000 m3

 

 

                                                  Malkas un kamīnmalkas iegāde ar piegāžu termiņu līdz 6 mēnešiem

 

 

ILGĀKA TERMIŅA SADARBĪBAI

                                               (Šobrīd netiek piedāvāta)

 MALKAS UN KAMĪNMALKAS KVALITĀTES APRAKSTS

Malka un kamīnmalka tiek sagatavota no dažādu koku sugu dzīvās stumbra daļas vai nokaltušiem kokiem. Sadarbības partneriem piedāvājam iegādāties jauktu koku sugu malku nešķirotā veidā un alkšņa, bērza, oša un ozola kamīnmalku saskaņā ar šādu kvalitātes aprakstu:

 

Malka

 

Vainas definīcija

Vainas nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas

Vainas vērtēšana

5.1.2/ 5.4

Irdena kodola trupe

trupe atsevišķiem nogriežņiem līdz 85 % vai 4/5 no caurmēru abos apaļo kokmateriālu galos un/ vai kodola trupe kravai līdz 70 %

        5.2

 

Kamīnmalka
 
 

Vainas definīcija

Vainas nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas

Vainas vērtēšana

1

Zars

zara H līdz 16.0 cm

1.1/ 1.2

3.3

Līkumainība

iedomātā cilindra diametrs līdz 50 cm8

3.9

3.4

Dubultgalotne

Nepieļauj

-

5.1.2

Kodola trupe

trupes aizņemtais laukums līdz 1/3 gala plaknes laukuma9

5.2

5.1.2

Aplievas trupe

trupes aizņemtais laukums līdz 1/3 gala plaknes laukuma9

5.8

-

Apogļojums

Nepieļauj

-

 

Informācija par koksnes vainu uzmērīšanu un vērtēšanu noteikta dokumentā  „Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības” .

 

   [1] Pašpatēriņš – koksnes produkts tiek izmantots fiziskas vai juridiskas personas vajadzībām, apstrādātā vai neapstrādātā veidā netiek pārdots/nodots trešajai personai, tajā skaitā pakalpojuma trešajai personai sniegšanas ietvaros, neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām.

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m