Sadarbības partneriem piedāvājam šādus apaļo kokmateriālu produktus:

  • jauktu koku sugu malku;
  • oša malku;
  • ozola malku;
  • kamīnmalku.
icons 0005 vienreizeja sadarbiba v2   icons 0008 iespejas v2   icons 0009 stabilitate v1

 

       PAŠPATĒRIŅAM       (KATALOGS)

Jauktu koku sugu malkas iegāde pēc cenrāža ar piegāžu termiņu līdz 3 mēnešiem

 

 

       ĪSA TERMIŅA        SADARBĪBAI

 Malkas un kamīnmalkas iegāde ar piegāžu termiņu līdz 12 mēnešiem

 

 

ILGĀKA TERMIŅA SADARBĪBAI

Jauktu koku sugu malkas iegāde ar piegāžu termiņu līdz 3 gadiem

 MALKAS UN KAMĪNMALKAS KVALITĀTES APRAKSTS

Malka tiek sagatavota no dažādu koku sugu dzīvās stumbra daļas vai nokaltušiem kokiem. Kamīnmalka tiek sagatavota no bērzu stumbru dzīvās daļas vai nokaltušiem kokiem.
Sadarbības partneriem piedāvājam iegādāties nešķirotu malku (jauktu koku sugu malku) un šķirotu malku (oša malku un ozola malku) saskaņā ar šādu kvalitātes aprakstu:

Vainas definīcijas
  Vainas nosaukums
    Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas
     
5.1.2./5.4. Irdena kodola trupe      Kodola trupe atsevišķiem nogriežņiem līdz 85 % vai 4/5 no caurmēru abos apaļo kokmateriālu galos un/ vai kodola trupe kravai līdz 70 %

Informācija par koksnes vainu uzmērīšanu un vērtēšanu ir pieejama dokumenta „Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības”, kas publicēts LVM mājas lapā interneta vietnē http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/ligumu-pielikumi/contract/18, II nodaļas  apakšnodaļas ”Vainas definīcijas” 5.1.2., 5.4 punktā un apakšnodaļas “Koksnes vainu uzmērīšana un vērtēšana” 5.2., 5.11.punktā.

Bērza kamīnmalku ražojam saskaņā ar šādu kvalitātes aprakstu:

Vainas deinīcijas   Vainas nosaukums    Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas
     
1. Zari Zara augstums līdz 16 cm
3.3. Līkumainība Iedomātā cilindra diametrs līdz 50 cm
3.4. Dubultgalotne Nepieļauj
5.1.2. Kodola trupe Trupes aizņemtais laukums līdz 1/3 no gala plaknes laukuma
7.3. Apogļojums Nepieļauj

Informācija par koksnes vainu uzmērīšanu un vērtēšanu noteikta dokumenta „Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības”, kas publicēts LVM mājas lapā interneta vietnē http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/ligumu-pielikumi/contract/18, II nodaļas  apakšnodaļā ”Vainas definīcijas” un apakšnodaļā “Koksnes vainu uzmērīšana un vērtēšana”.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m