Sadarbības partneriem piedāvājam šādus apaļo kokmateriālu produktus:

• jauktu koku sugu malku;
• alkšņa kamīnmalku;
• bērza kamīnmalku;
• oša kamīnmalku;
• ozola kamīnmalku.

icons 0005 vienreizeja sadarbiba v2   icons 0008 iespejas v2   icons 0009 stabilitate v1

 

Jauktu koku sugu malkas iegāde PAŠPATĒRIŅAM1 līdz 1000 m3

 

 

                                                  Malkas un kamīnmalkas iegāde ar piegāžu termiņu līdz 6 mēnešiem

 

 

ILGĀKA TERMIŅA SADARBĪBAI

                                               (Šobrīd netiek piedāvāta)

 MALKAS UN KAMĪNMALKAS KVALITĀTES APRAKSTS

Malka un kamīnmalka tiek sagatavota no dažādu koku sugu dzīvās stumbra daļas vai nokaltušiem kokiem. Sadarbības partneriem piedāvājam iegādāties jauktu koku sugu malku nešķirotā veidā un alkšņa, bērza, oša un ozola kamīnmalku saskaņā ar šādu kvalitātes aprakstu:

Malka    
Vainas definīcija Vainas nosaukums   Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas  Vainas  vērtēšana 
5.1.2/5.4  Irdena        kodola trupe trupe atsevišķiem nogriežņiem līdz 85% vai 4/5
no caurmēru abos apaļo kokmateriālu galos un/ vai kodola trupe kravai līdz 70%
 5.2
Kamīnmalka    
Vainas definīcija Vainas nosaukums Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas Vainas vērtēšanas
1 Zars zara H līdz 16.0 cm 1.1/1.2
3.3 Līkumainība iedomātā cilindra diametrs līdz 50 cm 3.9
3.4 Dubultgalotne Nepieļauj -
5.1.2 Kodola trupe trupes aizņemtais laukums līdz 1/3 gala plaknes laukums 5.2
5.1.2 Aplievas trupe trupes aizņemtais laukums līdz 1/3 gala plaknes laukuma 5.8
- Apogļojums Nepieļauj -

Informācija par koksnes vainu uzmērīšanu un vērtēšanu noteikta dokumentā  „Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības” .

[1] Pašpatēriņš – koksnes produkts tiek izmantots fiziskas vai juridiskas personas vajadzībām, apstrādātā vai neapstrādātā veidā netiek pārdots/nodots trešajai personai, tajā skaitā pakalpojuma trešajai personai sniegšanas ietvaros, neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām.

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m