Piedāvājam īsa termiņa sadarbības iespējas uzņēmumiem, kas  malku un/vai kamīnmalku izmanto apkurei, enerģijas ražošanai vai pārstrādei.

PĀRDOŠANAS PIEDĀVĀJUMS

 Apaļo kokmateriālu produkti:

 • jauktu koku sugu malka;
 • oša malka;
 • ozola malka;
 • kamīnmalka.

 Pārdošanas veidi:

 • sadarbības piedāvājums (kamīnmalkas pārdošanai);
 • plānotas cenu aptaujas (jauktu koku sugu malkas pārdošanai);
 • neplānotas cenu aptaujas (oša malkas, ozola malkas un kamīnmalkas pārdošanai).

Piegādes līguma būtiskākie noteikumi:

 • termiņš no 2 līdz 12 mēnešiem;
 • piegāžu grafiks pa ceturkšņiem vai atbilstošs konkrētā piedāvājuma periodam;
 • apmaksas noteikumi atbilstoši finanšu risku novērtējumam;
 • piegādātos apaļo kokmateriālus uzmēra sadarbības partneris vai uzmērītājs – normatīvo aktu prasībām atbilstošs un akreditēts, apaļo kokmateriālu pārdevēju un pircēju pārvaldīts komersants, kas darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā.

 Ar malkas un kamīnmalkas kvalitātes aprakstu un specifikāciju var iepazīties LVM mājas lapā sadaļā Malka un kamīnmalka.

SADARBĪBAS PARTNERIM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

 • Juridiska persona, kas malku un/vai kamīnmalku izmanto apkurei, enerģijas ražošanai vai pārstrādei.
 • Godīgs un atbildīgs pret saviem darbiniekiem.
 • Godīgs nodokļu maksātājs.
 • Atbildīgs pret vidi.

  IEGĀDES NOTEIKUMI

 • Malkas un kamīnmalkas iegādes noteikumi (Vispārīgie sadarbības noteikumi malkas un kamīnmalkas pārdošanai) pirms katra kalendārā gada sākuma tiek publicēti un ir pieejami AS "Latvijas valsts meži" mājas lapā sadaļā Aktualitātes un piedāvājumi.
 • Vispārīgajos sadarbības noteikumos malkas un kamīnmalkas pārdošanai ir pieejama detāla informācija par malkas un kamīnmalkas pārdošanu, t.sk. par sadarbības partnerim izvirzītajām prasībām (kritērijiem), pieteikumu un finanšu piedāvājumu iesniegšanu un vērtēšanu, apmaksas nosacījumiem.

Lai e-pastā saņemtu informāciju par pārdošanai piedāvātajiem koksnes produktiem, t.sk. par malkas un kamīnmalkas pārdošanu, reģistrējieties pārdošanas piedāvājumu saņemšanai:

 Pieteikties piedāvājumiem 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m