AS “Latvijas valsts meži” ražošanas/pārstrādes uzņēmumiem publiski izsludinātu pārdošanas procedūru veidā piedāvā iegādāties jauktu koku sugu tehnoloģisko koksni ILGĀKA termiņa sadarbības ietvaros kā arī skuju koku un lapu koku tehnoloģisko koksni ISTERMIŅA sadarbības ietvaros.

Jauktu koku sugu tehnoloģiskās koksnes piegādēs skuju koku tehnoloģiskā koksne ir ne mazāk kā 60% (sešdesmit procenti) un lapu koku tehnoloģiskā koksne ir ne vairāk kā 40% (četrdesmit procenti).

Tehnoloģiskās koksnes specifikācija: (1) minimālais garums 2.7 m; (2) maksimālais garums 3.3 m; (3) minimālais caurmērs tievgalī 5 cm; (4) maksimālais caurmērs 70 cm. Tehnoloģiskās koksnes ražošanas garums ir 3 m, vienas kravas ietvaros atsevišķi nogriežņi var sasniegt specifikācijā norādīto minimālo un maksimālo garumu. Atsevišķās kravās apaļo kokmateriālu produkta ražošanas garums var būt minimālā (2.7 m) un maksimālā (3.3 m) garuma intervālā.

Tehnoloģiskā koksne tiek sagatavota no dažādu koku sugu dzīvās stumbra daļas vai nokaltušiem kokiem.

Tehnoloģiskās koksnes kvalitātes apraksts ir pieejams  ŠEIT .

Esam sertificēti
BM certification iso