Tehnoloģisko koksni piedāvājam iegādāties AS “Latvijas valsts meži” organizētu pārdošanas procedūru ietvaros ražošanas/pārstrādes uzņēmumiem, kas tehnoloģisko koksni izmanto enerģijas vai gatavo izstrādājumu, piemēram, plātņu, granulu, presēto kokskaidu izstrādājumu, ražošanai.

Tehnoloģisko koksni piedāvājam divu apaļo kokmateriālu produktu veidā:

  • jauktu koku sugu tehnoloģiskās koksnes piegādēs skuju koku tehnoloģiskā koksne ir ne mazāk kā 60% (sešdesmit procenti) un lapu koku tehnoloģiskā koksne ir ne vairāk kā 40% (četrdesmit procenti), t.sk. bērzs līdz 20% (divdesmit procenti) no lapu koku tehnoloģiskās koksnes apjoma (līdz 8% (astoņi procenti) no kopējā apjoma);
  • bērza tehnoloģiskās koksnes piegādēs bērza koksne ir 100% apjomā.

Tehnoloģiskās koksnes specifikācija:  (1) minimālais garums 2.7 m; (2) maksimālais garums 3.3 m; (3) minimālais caurmērs tievgalī 6 cm; (4) maksimālais caurmērs 70 cm. Tehnoloģiskās koksnes ražošanas garums ir 3 m, vienas kravas ietvaros atsevišķi nogriežņi var sasniegt specifikācijā norādīto minimālo un maksimālo garumu. Atsevišķās kravās apaļo kokmateriālu produkta ražošanas garums var būt minimālā (2.7 m) un maksimālā (3.3 m) garuma intervālā.

Tehnoloģiskā koksne tiek sagatavota no dažādu koku sugu dzīvās stumbra daļas vai nokaltušiem kokiem.

Tehnoloģiskās koksnes kvalitātes apraksts ir pieejams AS “Latvijas valsts meži” mājas lapā sadaļā Koksnes produkti, Līgumu pielikumi.

Detalizēta informācija par tehnoloģiskās koksnes pircēju raksturojošiem kritērijiem, kas attiecināmi uz atbilstības pārbaudi, izmantojot šo saiti . 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m