Nolūkā nodrošināt koksnes produktu pircēju dažādā pieprasījuma izpildi AS "Latvijas valsts meži” piedāvā koksnes produktu pircējiem diferencētu pakalpojumu klāstu trīs sadarbības piedāvājumu ietvaros. LVM koksnes produktu pārdošanas un sadarbības piedāvājums tiek veidots ar mērķi atbalstīt dažādās klientu vajadzības no vienas puses un sasniegt izvirzītos LVM stratēģiskos mērķus no otras puses. LVM mērķis ir veicināt un piedāvāt sadarbības nepārtrauktību, stabilitāti un prognozējamību ilgākā laika periodā klientiem, tādējādi veicinot meža nozares stratēģisko mērķu sasniegšanu un kopējās konkurētspējas palielināšanos globālajās piegādes ķēdēs.

IZVĒLIEtieS ATBILSTOŠāko SADARBĪBAS VEIDU

 
icons 0009 stabilitate v1 icons 0008 iespejas v2 icons 0005 vienreizeja sadarbiba v2

           ILGĀKA TERMIŅA                       Sadarbība           

Ražošanas uzņēmumiem
sadarbībai līdz 3 gadiem

                    ĪSTERMIŅA                              SADARBĪBA        

Ražošanas uzņēmumiem
sadarbībai līdz 6 mēnešiem

PAŠPATĒRIŅAM

Pašpatēriņam un no standarta pārdošanas procedūrām atšķirīgos gadījumos

Uzzināt vairāk

Uzzināt vairāk

Uzzināt vairāk

Esam sertificēti
BM certification iso