* Pretendents iegādājās koksnes produktus saimnieciskās darbības nodrošināšanai no standarta pārdošanas procedūrām atšķirīgos gadījumos, kas uzskaitīti termina “Komercdarbība” skaidrojumā.

Atsevišķos gadījumos un pēc pieprasījuma AS “Latvijas valsts meži” koksnes produktu piegādes veic (1) mājsaimniecībām un pircējiem, kas produktus iegādājas Pašpatēriņam/nekomerciāliem mērķiem (2) pircējiem, kas Nestandarta koksnes produktus iegādājas saimnieciskās darbības nodrošināšanai (3) pircējiem, kuriem gadam nepieciešamais LVM aprakstam atbilstošais koksnes produkta apjoms saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepārsniedz 100 m3 (apaļajiem kokmateriāliem) vai 1000 ber.m3 (enerģētiskajai šķeldai), vai tas ir mazāks kā iespējams iegādāties citās publiski izsludinātās pārdošanas procedūrās (4) pircējiem, kas, paplašinot savu ražošanas procesu vai esoša enerģētiskās šķeldas pārstrādes procesa ietvaros, vēlas izmēģināt LVM piedāvātā koksnes produkta piemērotību pārstrādes procesam un gala produkta ražošanai un iegādājas apaļos kokmateriālus apjomā līdz 100 m3 vai enerģētisko šķeldu apjomā līdz 1000 ber.m3.

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS

PAŠPATĒRIŅAM - Jauktu koku malka līdz 90 m3 kalendārajā gadā - iespēja pieteikties, aizpildot automātisko pieteikšanās formu PIETEIKTIES MALKAS IEGĀDEI (LIELĀ PIEPRASĪJUMA DĒĻ PIEGĀDES PĀRSVARĀ TIEK PLĀNOTAS NO 2. CETURKŠŅA!). Produkta cena konkrētā malkas pārdošanas reģionā un papildu informācija pieejama ŠEIT.

PAŠPATĒRIŅAM - Jauktu koku malka  no četrām Kokvedēja kravām līdz 1000 m3 kalendārajā gadā  vai jebkuru citu produktu - iespēja pieteikties, aizpildot un iesūtot parakstītu Veidlapu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

KOMERCDARBĪBAI - LVM aprakstam atbilstošs vai Nestandarta koksnes produkts-

 • Lai iegūtu tiesības iegādāties apaļos kokmateriālus Komercdarbībai 2022. gadā, Pretendentam jākļūst par SPP lietotāju (detalizēta informācija pieejama vietnē: Kā kļūt par lietotāju) un jāapliecina atbilstība uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem ĪSTERMIŅA sadarbībai, iepazīstoties ar noteikumiem un iesniedzot pieteikumu elektroniski SPP. Pēc LVM apstiprinājuma par atbilstību uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem saņemšanas, SPP, sadaļā “Saziņa”, norādot saziņas tēmu “Komercdarbībai” un saziņas jomu “Finanšu piedāvājums” jāiesniedz Formā sagatavots finanšu piedāvājums.
 • Lai iegūtu tiesības iegādāties enerģētisko šķeldu Komercdarbībai 2022. gadā, Pretendents apliecina atbilstību uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem, iepazīstas ar noteikumiem un nosūta aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Pieteikuma veidlapa enerģētiskajai šķeldai pieejama ŠEIT.
 • Nestandarta koksnes produktu iegādei pastāvīgai sadarbībai Pretendenti var pieteikties līdz 2022. gada 21. janvārim (lai noslēgtu piegādes līgumu piegādēm 2022. gada I pusgadā) un 2022. gada 10. jūnijam (lai noslēgtu piegādes līgumu piegādēm 2022. gada II pusgadā).

  SADARBĪBAS PARTNERIS

  • Juridiska vai fiziska persona, kas nav iekļauta sankciju sarakstos un pieprasījumā norādījusi produkta izmantošanas mērķi.
  • Godīgs un atbildīgs pret saviem darbiniekiem.*
  • Godīgs nodokļu maksātājs.*
  • Atbildīgs pret vidi.*

  *Ja apaļo kokmateriālu produkta iegādes mērķis ir Saimnieciskās darbības nodrošināšana. 

  Sadarbības NOSACĪJUMI

   Vispārīgie sadarbības noteikumi koksnes produktu iegādei PAŠPATĒRIŅAM un KOMERCDARBĪBAI* 2022. gadā.  ir pieejama detāla informācija par koksnes produktu pārdošanu, t.sk. par sadarbības partnerim izvirzītajām prasībām (kritērijiem), pieteikumu iesniegšanu, vērtēšanu un apmaksas nosacījumiem.

  Termini un skaidrojumi

  Komercdarbība (šo noteikumu izpratnē) – saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā ar mērķi nopelnīt veic Pretendents, kurš no LVM plāno iegādāties (1) Nestandarta koksnes produktu pastāvīgai sadarbībai, pēc kura  ekonomiski pamatotā transportēšanas attālumā vai plānotajā ražošanas teritorijā nav pieprasījuma, t.i. LVM rīcībā nav informācijas par iespējamu konkurenci, un plānotais piegāžu apjoms būtiski neietekmē, tajā skaitā nesamazina ražošanā aizstājamo, LVM aprakstam atbilstošo koksnes produktu pārdošanas piedāvājumu un apjomus un nodrošina LVM noslēgto piegādes līgumu izpildes iespējas, (2) LVM aprakstam atbilstošus apaļos kokmateriālus apjomā līdz 100 m3 vai enerģētisko šķeldu apjomā līdz 1000 ber.m3, kas vienlaicīgi nepārsniedz Pretendenta pārstrādes grupas apjomu un ir mazāks par apjomu, kuru iespējams iegādāties citās publiski izsludinātās pārdošanas procedūrās (3) apaļos kokmateriālus apjomā līdz 100 m3 vai enerģētisko šķeldu apjomā līdz 1000 ber.m3, lai izmēģinātu tā piemērotību jaunam pārstrādes procesam, esošam enerģētiskās šķeldas pārstrādes procesam vai atsevišķos gadījumos izmantotu to vienreizēju pasūtījumu izpildei.

  LVM aprakstam atbilstošs koksnes produkts apaļie kokmateriāli, kas tiek ražoti un piedāvāti atbilstoši “Koksnes produktu apraksts”, pieejams ŠEIT vai enerģētiskā šķelda, kas tiek ražota un piedāvāta atbilstoši “Enerģētiskās šķeldas specifikācija un kvalitātes apraksts” pieejams ŠEIT.

  Nestandarta koksnes produkts – produkts nav precīzi identificējams “Koksnes produktu apraksts”, pieejams ŠEIT un “Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksts”, pieejams ŠEIT, vai  “Enerģētiskās šķeldas specifikācija un kvalitātes apraksts” pieejams ŠEIT. Koksnes produkts, kas atšķiras no LVM aprakstam atbilstoša koksnes produkta ar vienu īpašību (specifikācija, kvalitāte, suga, ražošanas process), vai produkts, kas nenozīmīgi atšķiras no LVM aprakstam atbilstoša koksnes produkta ar vairākām īpašībām, netiek uzskatīts par Nestandarta koksnes produktu.

  Pašpatēriņš – darījuma veids, kad no LVM iegādātais koksnes produkts tiek izmantots fiziskas vai juridiskas personas vajadzībām un apstrādātā vai neapstrādātā veidā netiek pārdots/nodots trešajai personai, tajā skaitā pakalpojuma trešajai personai sniegšanas ietvaros (neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām).

  Saimnieciskā darbība – koksnes produkta izmantošana preču ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai un cita veida darbībai par atlīdzību, izņemot pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām (budžeta iestāde − valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiska persona, kuru pilnīgi finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī pašvaldības aģentūra.)

  Esam sertificēti

  bm sertification

  iso