Īstermiņa sadarbībai tiek piedāvāti augstas vērtības produkti ar stabilu pieprasījumu, kā arī produkti, kuri pakļauti lielākām tirgus svārstībām, ar mainīgu pieprasījumu, produkti, kuru ražošanas apjomi ir salīdzinoši grūti prognozējami. Īstermiņa sadarbībai LVM piedāvā piegādes līgumus ar termiņu līdz 6 mēnešiem.

ĪSTERMIŅA sadarbībai tiek piedāvāti šādi koksnes produkti:

- egles II šķiras zāģbaļķi 10-13.9 cm, 14-17.9 cm, 18-27.9 cm, 28 cm<;
- priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13.9 cm, 14-17.9 cm, 18-27.9 cm, 28 cm<;
- priedes I šķiras zāģbaļķi 28 cm<;
- bērza finierkluči 14-17.9 cm, 18 cm<;
- apses zāģbaļķi 24 cm<;
- melnalkšņa zāģbaļķi 24 cm<;
- lapu koku taras kluči 12 cm<;
- skuju koku taras kluči 12 cm<;
- skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18 cm<;
- sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18 cm<;
- egles mieti 6-9.9 cm;
- priedes mieti 6-9.9 cm;
- priedes stabi;
- lapu koku tehnoloģiskā koksne;
- skuju koku tehnoloģiskā koksne;
- oša zāģbaļķi 18 cm<;
- ozola zāģbaļķi 18 cm<;
- bērza kamīnmalka;
- alkšņa kamīnmalka;
- oša kamīnmalka;
- ozola kamīnmalka;
- jauktu koku malka;
- enerģētiskā šķelda.

Apaļo kokmateriālu kvalitāte aprakstīta:

-Apses un melnalkšņa zāģbaļķi;
-Taras kluči, III šķiras zāģbaļķi;
-Stabi, egles un priedes I, II šķ. zāģbaļķi, mieti, ozola un oša zāģbaļķi, kamīnmalka;
-Papīrmalka, tehnoloģiskā koksne, malka;
-Bērza finierkluči.

Koksnes produktu specifikācija un enerģētiskās šķeldas kvalitātes apraksts pieejams  Koksnes produktu aprakstā .

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS

- Piegādes līguma termiņš līdz 6 mēnešiem.
- Piegādes līguma darbības laikā tiek piegādāts noteikts koksnes produktu apjoms ar noteiktu specifikāciju.
- Kokmateriālu piegādes grafiks tiek noteikts pa ceturkšņiem (līgumiem ar termiņu 6 mēneši) vai atbilstoši konkrētā piedāvājuma periodam.
- Piegādāto apaļo kokmateriālu apmaksas noteikumi līgumā atbilstoši  Apmaksas nosacījumu piemērošanas principi .

SADARBĪBAS PARTNERIS

Vispārīgajos ĪSTERMIŅA sadarbības noteikumos koksnes produktu iegādei 2024. gadā ir pieejama detāla informācija par koksnes produktu pārdošanu, t.sk. par sadarbības partnerim izvirzītajām prasībām ( kritērijiem ), pieteikumu iesniegšanu, vērtēšanu un apmaksas nosacījumiem.

INFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS NOTEIKUMIEM UN PIETEIKŠANOS

- Pārdošana nākamajam gadam tiek uzsākta katra kalendārā gada rudenī, publicējot informāciju LVM mājas lapā un aicinot klientus iesniegt pieteikumus vietnē Sadarbības partneru portālā.
- Pieteikties sadarbībai iespējams līdz 2024. gada beigām.
- Informācija par aktuālajiem pārdošanas nosacījumiem, t.sk. uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem, pieteikšanās kārtību pieejama ŠEIT.

 

 

Esam sertificēti
BM certification iso