Īstermiņa sadarbībai tiek piedāvāti augstas vērtības produkti ar stabilu pieprasījumu, kā arī produkti, kuri pakļauti lielākām tirgus svārstībām, ar mainīgu pieprasījumu, produkti, kuru ražošanas apjomi ir salīdzinoši grūti prognozējami. Īstermiņa sadarbībai LVM piedāvā piegādes līgumus ar termiņu līdz 6 mēnešiem.

ĪSTERMIŅA sadarbībai tiek piedāvāti šādi koksnes produkti:

 • egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13,9 cm, 14-17,9 cm, 18-27,9 cm, 28 cm<
 • priedes I šķiras zāģbaļķi 28 cm<
 • bērza finierkluči 16-17,9 cm un 18 cm<
 • apses zāģbaļķi 24cm< un melnalkšņa zāģbaļķi 24 cm<
 • lapu koku taras kluči 12 cm< un skuju koku taras kluči 12 cm<
 • skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18 cm<
 • mieti 6-11,9 cm
 • stabi
 • būvbaļķi
 • lapu koku tehnoloģiskā koksne, skuju koku tehnoloģiskā koksne
 • oša zāģbaļķi, ozola zāģbaļķi
 • bērza kamīnmalka, oša kamīnmalka, ozola kamīnmalka, alkšņa kamīnmalka
 • jauktu koku malka
 • enerģētiskā šķelda.
 • Produktu kvalitāte aprakstīta Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksts  Koksnes produktu specifikācija aprakstīta Koksnes produktu apraksts

  SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS

 • Piegādes līguma termiņš līdz 6 mēnešiem.
 • Piegādes līguma darbības laikā tiek piegādāts noteikts koksnes produktu apjoms ar noteiktu specifikāciju.
 • Kokmateriālu piegādes grafiks tiek noteikts pa ceturkšņiem (līgumiem ar termiņu 6 mēneši) vai atbilstoši konkrētā piedāvājuma periodam.
 • Piegādāto apaļo kokmateriālu apmaksas noteikumi līgumā atbilstoši Apmaksas nosacījumu piemērošanas principiem.
 • SADARBĪBAS PARTNERIS

 • Vispārīgajos ĪSTERMIŅA sadarbības noteikumos koksnes produktu iegādei 2022. gadā ir pieejama detāla informācija par koksnes produktu pārdošanu, t.sk. par sadarbības partnerim izvirzītajām prasībām (kritērijiem), pieteikumu iesniegšanu, vērtēšanu un apmaksas nosacījumiem.
 • INFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS NOTEIKUMIEM UN PIETEIKŠANOS

 • Pārdošana nākamajam gadam tiek uzsākta katra kalendārā gada rudenī, publicējot informāciju LVM mājas lapā un aicinot klientus iesniegt pieteikumus vietnē Sadarbības partneru portāls.
 • Pieteikties sadarbībai iespējams līdz 2022. gada beigām.
 • Informācija par aktuālajiem pārdošanas programmas nosacījumiem, t.sk. uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem, pieteikšanās kārtību pieejama ŠEIT.
 •  

   

  Esam sertificēti

  bm sertification

  iso