Izsludināti Vispārīgie sadarbības noteikumi koksnes produktu iegādei PAŠPATĒRIŅAM 2024. gadā

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina pretendentus pieteikties koksnes produktu iegādei pašpatēriņam.

Pārdošanas piedāvājuma ietvaros pretendenti var iegādāties malku apjomā līdz 3 kokvedēja kravām vai apjomā no 4 kokvedēja kravām līdz 1000 m3. Informācija par pieteikšanos pieejama ŠEIT.

Noteiktos gadījumos un pēc pieprasījuma LVM vērtē arī citu Koksnes produktu aprakstam atbilstošu vai nestandarta koksnes produktu piegādes iespējas pretendentiem, kas koksnes produktus iegādājās pašpatēriņam.

Sadarbības noteikumi un to pielikumi pieejami pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 25749671,  e-pasta adrese: z.dalke@lvm.lv.

Pašpatēriņš – darījuma veids, kad no LVM iegādātais koksnes produkts tiek izmantots fiziskas vai juridiskas personas vajadzībām un apstrādātā vai neapstrādātā veidā netiek pārdots/nodots trešajai personai, tajā skaitā pakalpojuma trešajai personai sniegšanas ietvaros (neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām).

MalkaTurpmāk aprakstītie produkta kvalitātes un specifikācijas parametri paredzēti tikai lietošanai ražošanas uzstādījumos un piegādātā produkta neatbilstība vienam vai vārākiem parametriem netiek uzskatīta par  nekvalitatīva vai līguma priekšmetam neatbilstoša produkta piegādi! Malka pamatā tiek ražota (1) ar standarta garumu 2.70 m un 3.00 m, minimālais iespējamais nogriežņu garums ir 2.30 m un maksimālais iespējamais nogriežņu garums ir 3.30 m, (2) ar tievgaļa caurmēru no 8 cm līdz 40 cm un resnāko vietu nogrieznī 45 cm, (3) no lapu kokiem (baltalkšņa un melnalkšņa sugas kokiem). Malkas produkts tiek ražots ievērojot koksnes vainas maksimāli pieļaujamos raksturlielumus, kas piemērojami produktam “Kamīnmalka - KM8X, KM10X” un aprakstīti Apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā (Stabi, egles un priedes I, II šķ. zāģbaļķi, mieti, ozola un oša zāģbaļķi, kamīnmalka)

 


Pievienotie materiāli

Esam sertificēti
BM certification iso