PROJEKTA NOSAUKUMS

"Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai"

PROJEKTA NUMURS

Nr.5.4.3.0/20/I/001

NORISES LAIKS

No 2021. gada 17. februāra līdz 2023. gada 31. decembrim

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir atjaunot aizsargājamos biotopus un radīt piemērotus apstākļus sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai vairāk nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā

UZŅĒMUMA AKTIVITĀTES

LVM apsaimniekos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tostarp īstenos biotehniskos pasākumus sugu dzīvotņu un biotopu kvalitātes uzlabošanai, kā arī invazīvo sugu ierobežošanu. Projekta pasākumi iekļauti LVM meža apsaimniekošanas plānā, katru gadu tam paredzot ražošanas uzdevumus un līdzekļus.

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

Biotopu atjaunošana plānota īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā, piemēram, dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavas”, dabas parkā “Abavas senleja”, dabas liegumos “Randu pļavas”, “Vecdaugava” un “Ziemeļu purvi”, Grīņu dabas rezervātā, dabas liegumā “Ances purvi un meži”, Gaujas, Slīteres, Ķemeru un Rāznas Nacionālajos parkos un vēl 20 aizsargājamās dabas teritorijās, vienā mikroliegumā un 13 īpaši aizsargājamās alejās. Prioritāri izvēlēti tādi biotopi un sugu dzīvotnes, kuru atjaunošana sniedz vislielāko ieguldījumu konkrētās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķu sasniegšanā vai valsts līmenī veicinās labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšanu.

BUDŽETS UN FINANSĒJUMS

Projekta kopējais budžets plānots 3,52 miljonu EUR apmērā, ko veido 85 % Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un 15 % valsts budžeta finansējums. LVM plānotais finansējums projekta darbību īstenošanai 762 620 EUR.

 

Kontaktpersonas

Kate Beresņeva

Vides komunikācijas vadītāja

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālr.: 255449944