AS “Latvijas valsts meži” Ētikas kodekss izstrādāts atbilstoši sociāli atbildīgai korporatīvai politikai un labas pārvaldības principiem, lai stiprinātu uzņēmuma darbinieku rīcības tiesiskumu un ētiskumu.

AS “Latvijas valsts meži” Ētikas kodekss ietver uzņēmuma vērtības, darbinieku rīcības pamatprincipus un normas, kas attiecas uz ikvienu LVM darbinieku neatkarīgi no amata, lomas vai pārstāvētā biznesa virziena, un ko LVM darbinieki ievēro gan savstarpējās attiecībās, gan komunikācijā ar sadarbības partneriem, klientiem un sabiedrību.

LVM darbinieki ievēro likumus, noteikumus un uzņēmuma politiku, kas reglamentē uzņēmuma darbību. Kodeksa tvērumā ir normatīvie akti attiecībā uz kapitālsabiedrību pārvaldību, korupcijas novēršanu, vides aizsardzības prasībām, darba aizsardzību, cilvēktiesībām, datu privātumu, konkurences prasībām, nodarbinātību, finanšu un grāmatvedības normām un citiem likumiem, kas attiecas uz uzņēmuma darbību.

LVM nepieļauj tiešu vai netiešu diskrimināciju personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citu apstākļu dēļ.

LVM sagaida:

 • ētisku savstarpējo saskarsmi;
 • atklātu komunikāciju;
 • privātuma aizsardzību;
 • uzņēmuma informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu un aizsardzību;
 • atbildīgu izturēšanos pret uzņēmuma aktīviem un pārvaldītajiem resursiem, izmantojot tos uzņēmuma interesēs.
 • LVM nosaka:

 • interešu konflikta aizliegumu – LVM savā darbībā nepieļauj interešu konflikta situācijas; 
 • koruptīvu darbību un krāpšanas aizliegumu.
 • LVM nodrošina:

 • iekšējās kontroles sistēmas krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai;
 • atbalstu un informācijas kanālus ētikas jautājumu izskatīšanai;
 • darbinieku izglītošanu un informēšanu par ētikas kodeksā ietvertajiem jautājumiem.
 • LVM vērtības ir godīgums, kompetence, lepnums par savu organizāciju, sadarbība, draudzīgums un dzīvesprieks, sasniegumi un darba rezultāti.

  Ja ir konstatēts pārkāpums vai rodas aizdomas par pārkāpumu, ikvienam LVM darbiniekam jārīkojas proaktīvi, lai novērstu neētisko rīcību. Uzņēmumā ir izstrādāts iekšējais tiesību akts, kas nosaka  ziņošanas kārtību krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta un citu pārkāpumu gadījumos

  Ja sadarbības partneriem rodas aizdomas par iespējamiem LVM darbinieku ētikas pamatprincipu pārkāpumiem, lūdzam par to mūs informēt, rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

   AS “Latvijas valsts meži” Ētikas kodekss 

   

  Esam sertificēti

  bm sertification

  iso