Šeit jūs varat atrast AS "Latvijas valsts meži", apakšzīmolu "LVM Sēklas un stādi" un "mammadaba" logo dažādos formātos.

Logo faili paredzēti vizuālu informatīvo materiālu sagatavošanai. Ja uzņēmumi vai organizācijas vēlas ievietot AS “Latvijas valsts meži” LVM logo savos vizuālajos materiālos (gan drukātos, gan digitālos) vai tīmekļvietnēs, lūdzam pirms publicēšanas tos saskaņot ar LVM korporatīvā zīmola vadītāju Ievu Immuri (i.immure [at]lvm.lv).

AS "Latvijas valsts meži" logo

 lvm lat ar fonu

 LVM_LAT_bez fona.png 

  LVM_LAT_ar_fonu.jpg 

  LVM_LAT.pdf 

 lvm_lat_balts.pdf 

  LVM_ENG.pdf 

 LVM_ENG_balts.pdf 

 

AS "Latvijas valsts meži" atpūtas dabā apakšzīmola "mammadaba" logo

MDdzLVmezos

 mammadaba logo (jpg fails; ar fonu) 

  mammadaba logo CMYK (pdf fails) 

AS "Latvijas valsts meži" darbības virziena "LVM sēklas un stādi" logo

 Seklas un stadi-logo

 LVM Sēklas un stādi logo (jpg fails; ar fonu) 

  LVM Sēklas un stādi CMYK (pdf fails) 

Attēlojot AS "Latvijas valsts meži" un apakšzīmola "mammadaba" logo kopā, pieļaujams tikai šāds logo izmantojums:

md lvm logo lv

 mammadaba un LVM logo (zip arhīvs) 

 mammadaba un LVM logo (png fails; bez fona) 

 mammadaba un LVM logo CMYK (pdf fails) 

Esam sertificēti
BM certification iso