29 • 01 • 2014

2014. gada LVM sociālās jomas projektu konkursa rezultāti

Februāra beigās tika sadalīts AS „Latvijas valsts meži” (LVM)  ziedojums 88 sociālās jomas projektiem, nodrošinot palīdzību 106 407 cilvēkiem visā Latvijā. Lielākais atbalstīto projektu skaits ir Vidzemē – 26 iniciatīvas 68 226 eiro apmērā. Lielākais ziedojuma apjoms 401 462,04 eiro apmērā nonāks 21 organizācijai, kuras sociālo palīdzību sniegs visas Latvijas teritorijā. Latgalē 14 iniciatīvas tiks realizētas par 43 324 eiro, Zemgalē 9 projekti par 24 961 eiro, kā arī sociālās palīdzības veicinošas 5 iniciatīvas Rīgā par 13 882 eiro. Atbalstot 88 iniciatīvas visā Latvijā tiks nodrošinātas 346 darbavietas un, realizējot sociālo palīdzību, tiks iesaistīti 1174 brīvprātīgie palīgi.

Lai LVM ziedojumu sadale būtu maksimāli godīga un caurskatāma, LVM un Zemkopības ministrija jau trešo gadu to nodod profesionāļu rokās. No kopīgā LVM 2013. gada ziedojuma 11 952,12 eiro tiks izmantoti 88 atbalstīto projektu kontrolei, uzraudzīšanai un finanšu dokumentu pārskatīšanai, ko nodrošina „Ziedot.lv”. Par ziedojuma sadali sociālajā jomā sadarbības memorands noslēgts ar uzticamiem savas jomas pārzinātājiem - nodibinājumu „Ziedot.lv”, „Latvijas Bērnu fonds” un „Latvijas Samariešu apvienība”.

Vairāk informācijas – www.ziedot.lv/lvm .

 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m