07 • 04 • 2014

2014. gada LVM vides, izglītības un zinātnes jomas projektu konkursa rezultāti

8455971952 92792493a3 o

AS „Latvijas valsts meži" 2013. gada mērķziedojums Meža attīstības fondam izglītības un zinātnes veicināšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2011. gada 29. decembra rīkojumu nr.197 „Par dāvinājumu (ziedojumu) Meža attīstības fondam izlietojumu, sadali un administrēšanu" piešķirts vairākām mērķprogrammām.

Ziedojums piešķirts šādām mērķprogrammām:

1) meža nozares profesionālās izglītības attīstībai,

2) meža nozares augstākās izglītības attīstībai,

3) meža nozares attīstībai nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem,

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmām,

5) skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām.

Pamatojoties uz 2013. gada 11. novembrī Ministru kabinetā pieņemto Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu „Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži"  dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2013. gadā", Meža attīstības fondam 2013. gadā LVM ziedoja 420 000 Ls (597 606.16 EUR).

Meža attīstības fonda padome 2014. gada 28. martā, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas priekšlikumiem, apstiprināja iesniegtos projektus un finansējumu to īstenošanai - sarakstu skat. pielikumā.

 Meža attīstības fonda lēmums 

Esam sertificēti

bm sertification

iso