LR Zemkopības ministrija

www.zm.gov.lv

Valsts meža dienests

www.vmd.gov.lv

Latvijas Mežu sertifikācijas padome

www.lmsp.lv

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

www.mezaipasnieki.lv

Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija

www.mezaipasnieki.lv

Biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija”

www.latvianwood.lv

Biedrība „Zaļās mājas”

www.zalasmajas.lv

Latvijas Meža nozaru arodbiedrība

www.lmna.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Meža fakultāte

www.mf.llu.lv

Ogres Valsts tehnikums

www.ovt.lv

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”

www.silava.lv

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

www.kki.lv

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts

www.e-koks.lv

„Latvijas Biomasas asociācija”

www.latbio.lv

Latvijas Koka būvniecības klasteris

www.woodhouses.lv

Stādu audzētāju biedrība

www.stadi.lv

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība

www.lkkes.lv

 

 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m