30 • 12 • 2020

 2020. gadā AS „Latvijas valsts meži” ir noslēgusi šādus dāvinājuma (ziedojuma) līgumus:

Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs Dāvinājuma (ziedojuma) summa, Eur
1.  Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”” 408 000
2. Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" 96 000
3. Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” 96 000
4. Lauku atbalsta dienests 800 000
5. Publisks nodibinājums „Valsts Kultūrkapitāla fonds” 750 000
6. Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” 680 000
7. Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 880 000
8. Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome"" 80 000
9. Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” 440 000
10. Biedrība "Latvijas Paralimpiskā komiteja" 120 000
Esam sertificēti
BM certification iso