14 • 08 • 2023

Dabas liegumā “Grebļukalns” LVM atjaunos Latvijā ļoti retos skujkoku mežus uz osa stāvajām nogāzēm

Šī gada rudenī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas liegumā “Grebļukalns” uzsāks apjomīgu biotehnisko pasākumu veikšanu, lai uzlabotu Latvijā ļoti retā osu meža biotopa...

Lasīt pilnu ziņu
01 • 08 • 2023

Testēs metodes ķērpjiem bagātu priežu mežu biotopu apsaimniekošanai iekšzemes kāpās

Šī gada rudenī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” uzsāks dažādu biotehnisko pasākumu veikšanu meža biotopa – ķērpjiem bagātu priežu...

Lasīt pilnu ziņu
24 • 07 • 2023

LVM ierobežos invazīvo krokaino rozi dabas liegumā “Ziemupe”

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas liegumā “Ziemupe” Dienvidkurzemes reģionā 10 hektāru kopplatībā ierobežos invazīvo krokaino rozi Rosa rugosa, kas pārveido atklāto kāpu...

Lasīt pilnu ziņu
17 • 05 • 2023

Izvērtē pirms 30 gadiem īstenotus biotehniskos pasākumus ar ķērpjiem bagātu priežu mežu apsaimniekošanai

Izstrādāt un pārbaudīt inovatīvas metodes ķērpjiem bagātu priežu mežu apsaimniekošanai – tas ir viens no AS “Latvijas valsts meži” (LVM) īstenotā projekta LIFE-IP...

Lasīt pilnu ziņu
03 • 05 • 2023

LVM iepazīstina ar plānotajiem darbiem dabas parkā “Engures ezers” projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros

Lai informētu par plānotajām aktivitātēm, ko AS “Latvijas valsts meži” (LVM) līdz 2028. gada nogalei veiks LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros dabas parkā “Engures ezers”,...

Lasīt pilnu ziņu
20 • 12 • 2022

AS “Latvijas valsts meži” un SIA “Rīgas Meži” pārstāvji uzsāk pieredzes apmaiņu biotopu apsaimniekošanā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsāk pieredzes apmaiņas aktivitātes starp lielajiem mežu apsaimniekotājiem, kā sadarbības fokusu virzot dabas aizsardzību gan plānošanas mērogā, gan...

Lasīt pilnu ziņu
31 • 10 • 2022

LVM iepazīst zviedru pieredzi invazīvās krokainās rozes ierobežošanā

Divās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotās teritorijās Dienvidkurzemes reģionā LVM līdz 2027. gada nogalei atbrīvos atklātās piejūras kāpas no invazīvās krokainās rozes...

Lasīt pilnu ziņu
05 • 07 • 2022

Projekta ietvaros vērš uzmanību invazīvās puķu spriganes izplatībai

Invazīvo sugu izplatība ir otrs galvenais bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēlonis pēc izmaiņām dabiskajās dzīvotnēs jeb biotopos. Dodoties dabā, ikviens aicināts...

Lasīt pilnu ziņu
27 • 01 • 2022

Seminārā iepazīstinās ar mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai

Būtisks priekšnoteikums sekmīgai invazīvo sugu ierobežošanai ir efektīvu apkarošanas metožu izvēle un sabiedrības iesaiste to īstenošanā. Lai rastu jaunas, efektīvas invazīvo sugu...

Lasīt pilnu ziņu
09 • 12 • 2021

Noslēgusies dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauja

Apkopoti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauju rezultāti. Aptaujas tika organizētas, lai noskaidrotu, kādus uzlabojumus...

Lasīt pilnu ziņu