21 • 02 • 2024

Dabas liegumā “Ziemupe” gatavojas krokainās rozes ierobežošanas pasākumiem

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) šogad dabas liegumā “Ziemupe” uzsāks invazīvās sugas krokainās rozes Rosa rugosa ierobežošanas darbus 10 hektāru kopplatībā, izmantojot trīs...

Lasīt pilnu ziņu
04 • 12 • 2023

Dabas parkā “Engures ezers” tiks veikti mežainu piejūras kāpu dažādošanas darbi

Decembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Natura 2000 teritorijā dabas parkā “Engures ezers” uzsāks darbus, lai uzlabotu Latvijas piejūrai raksturīgā Eiropas Savienības nozīmes...

Lasīt pilnu ziņu
31 • 10 • 2023

Ar dabai draudzīgām mežsaimniecības metodēm LVM uzlabos priežu mežu Zvirgzdes kāpā

Noslēdzoties ekspertu līmeņa semināra ciklam, oktobra sākumā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pieteikusi plānotos darbus arī ceturtajā projekta “LIFE-IP LatViaNature” ietvaros...

Lasīt pilnu ziņu
23 • 10 • 2023

Austrijā apgūst pieredzi darbam ar meža tehniku stāvās nogāzēs

Daļā teritoriju, kur AS “Latvijas valsts meži” (LVM) projekta “LIFE-IP “LatVaiNature” ietvaros atjauno un dažādo Eiropas Savienības nozīmes mežu biotopu stāvokli un testē dabai...

Lasīt pilnu ziņu
16 • 10 • 2023

Uzsākti izaicinošākie un metodiski sarežģītākie darbi vides projektos – osu mežu atjaunošana stāvās nogāzēs dabas liegumā “Grebļukalns”

Oktobra sākumā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsākusi darbus Latvijā īpaši retā osu meža biotopa stāvokļa uzlabošanai Natura 2000 teritorijā dabas liegumā...

Lasīt pilnu ziņu
14 • 08 • 2023

Dabas liegumā “Grebļukalns” LVM atjaunos Latvijā ļoti retos skujkoku mežus uz osa stāvajām nogāzēm

Šī gada rudenī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas liegumā “Grebļukalns” uzsāks apjomīgu biotehnisko pasākumu veikšanu, lai uzlabotu Latvijā ļoti retā osu meža biotopa...

Lasīt pilnu ziņu
01 • 08 • 2023

Testēs metodes ķērpjiem bagātu priežu mežu biotopu apsaimniekošanai iekšzemes kāpās

Šī gada rudenī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” uzsāks dažādu biotehnisko pasākumu veikšanu meža biotopa – ķērpjiem bagātu priežu...

Lasīt pilnu ziņu
24 • 07 • 2023

LVM ierobežos invazīvo krokaino rozi dabas liegumā “Ziemupe”

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas liegumā “Ziemupe” Dienvidkurzemes reģionā 10 hektāru kopplatībā ierobežos invazīvo krokaino rozi Rosa rugosa, kas pārveido atklāto kāpu...

Lasīt pilnu ziņu
17 • 05 • 2023

Izvērtē pirms 30 gadiem īstenotus biotehniskos pasākumus ar ķērpjiem bagātu priežu mežu apsaimniekošanai

Izstrādāt un pārbaudīt inovatīvas metodes ķērpjiem bagātu priežu mežu apsaimniekošanai – tas ir viens no AS “Latvijas valsts meži” (LVM) īstenotā projekta LIFE-IP...

Lasīt pilnu ziņu
03 • 05 • 2023

LVM iepazīstina ar plānotajiem darbiem dabas parkā “Engures ezers” projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros

Lai informētu par plānotajām aktivitātēm, ko AS “Latvijas valsts meži” (LVM) līdz 2028. gada nogalei veiks LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros dabas parkā “Engures ezers”,...

Lasīt pilnu ziņu