17 • 05 • 2023

Izvērtē pirms 30 gadiem īstenotus biotehniskos pasākumus ar ķērpjiem bagātu priežu mežu apsaimniekošanai

Izstrādāt un pārbaudīt inovatīvas metodes ķērpjiem bagātu priežu mežu apsaimniekošanai – tas ir viens no AS “Latvijas valsts meži” (LVM) īstenotā projekta LIFE-IP...

Lasīt pilnu ziņu
03 • 05 • 2023

LVM iepazīstina ar plānotajiem darbiem dabas parkā “Engures ezers” projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros

Lai informētu par plānotajām aktivitātēm, ko AS “Latvijas valsts meži” (LVM) līdz 2028. gada nogalei veiks LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros dabas parkā “Engures ezers”,...

Lasīt pilnu ziņu
20 • 12 • 2022

AS “Latvijas valsts meži” un SIA “Rīgas Meži” pārstāvji uzsāk pieredzes apmaiņu biotopu apsaimniekošanā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsāk pieredzes apmaiņas aktivitātes starp lielajiem mežu apsaimniekotājiem, kā sadarbības fokusu virzot dabas aizsardzību gan plānošanas mērogā, gan...

Lasīt pilnu ziņu
31 • 10 • 2022

LVM iepazīst zviedru pieredzi invazīvās krokainās rozes ierobežošanā

Divās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotās teritorijās Dienvidkurzemes reģionā LVM līdz 2027. gada nogalei atbrīvos atklātās piejūras kāpas no invazīvās krokainās rozes...

Lasīt pilnu ziņu
05 • 07 • 2022

Projekta ietvaros vērš uzmanību invazīvās puķu spriganes izplatībai

Invazīvo sugu izplatība ir otrs galvenais bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēlonis pēc izmaiņām dabiskajās dzīvotnēs jeb biotopos. Dodoties dabā, ikviens aicināts...

Lasīt pilnu ziņu
27 • 01 • 2022

Seminārā iepazīstinās ar mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai

Būtisks priekšnoteikums sekmīgai invazīvo sugu ierobežošanai ir efektīvu apkarošanas metožu izvēle un sabiedrības iesaiste to īstenošanā. Lai rastu jaunas, efektīvas invazīvo sugu...

Lasīt pilnu ziņu
09 • 12 • 2021

Noslēgusies dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauja

Apkopoti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauju rezultāti. Aptaujas tika organizētas, lai noskaidrotu, kādus uzlabojumus...

Lasīt pilnu ziņu
15 • 11 • 2021

Sagatavotas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā

  Attēlā: Sahalīnas dižsūrene Lai ierobežotu invazīvo sugu izplatīšanos Latvijā un efektīvi rīkotos šo sugu negatīvās ietekmes mazināšanai, izstrādātas vadlīnijas sugu...

Lasīt pilnu ziņu
25 • 10 • 2021

LIFE IP LatViaNature partneru sadarbībā tiek īstenotas jau 28 projekta aktivitātes

2021. gada 21. oktobrī notika LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) Vadības grupas  sanāksme,...

Lasīt pilnu ziņu
20 • 07 • 2021

Izzinās zemes īpašnieku un apsaimniekotāju pieredzi invazīvo augu sugu ierobežošanā

  Lai noskaidrotu, kādas ir zināšanas un attieksme par invazīvo augu sugām un pieredze to izplatības ierobežošanā, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) aptaujās  privātās...

Lasīt pilnu ziņu