02 • 01 • 2023

LVM atjauno Kreiču purvu 61 hektāra platībā

kreici darbu poligoni2

Pielietojot kompleksu metožu un unikālu mežizstrādes tehnisko risinājumu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) noslēgusi vērienīgu darbu posmu susināta purva atjaunošanai Natura2000 teritorijā, dabas liegumā “Kreiču purvs”. Daļa purva atveseļošanai nozīmīgo mežizstrādes darbu noritējuši īpaši sarežģītos un vēl nebijušos apstākļos – purvā ar 4 metru dziļu kūdras slāni.

Vairāk nekā 2 200 hektāru lielais Kreiču purvs pašā Krievijas pierobežā ir viens no Latvijas lielajiem purviem, kas, līdzīgi kā daudzi citi, pagājušajā gadsimtā tika meliorēts, vietām purvā tikusi iegūta kūdra un susināšanas ietekmē gadu gaitā tas aizaudzis, samazinot purva vērtību un radot nepiemērotus apstākļus arī šeit mītošajam īpaši aizsargājamam putnam – mednim. Lai arī darbi notiek 61 hektārā, kopējā darbu rezultātā labvēlīgi ietekmētā purva platība ir aptuveni 100 hektāru.

"Ap Kreiču purva malu zināmi vairāki medņu riesti, kas šīs īpaši aizsargājamās teritorijas vērtību vēl vairāk palielina. Šobrīd aizauguma dēļ mednim dzīves apstākļi šeit nebija optimāli. Mednim nozīmīgākie barības augi ir mellenes, brūklenes, pavasarī – spilves, kurām vajadzīgs noteikts mitruma un gaismas daudzums. Ja šo apstākļu iztrūkst, tad mednim nozīmīgā barība nav pietiekamā daudzumā. Jāuzsver arī, ka pārāk blīvas mežaudzes samazina medņa teritorijas pārredzamību – lai izsargātos no dabiskajiem ienaidniekiem, mednim būtiski pārredzēt teritoriju,” skaidro ornitologs, LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

Plānotais purva atjaunošanai

Visi purvā veiktie darbi noris Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā vides projekta ietvaros un to mērķis ir atjaunot purvu un tuvināt to dabiskam stāvoklim. Dažādojot struktūras purva malā kokaudzē un atjaunojot atklātu augstā purva platību, tiek optimizēti mitruma apstākļi purva atveseļošanai un radīta piemērota platība, kurā var izplesties tuvumā esošais bagātīgais medņu riests. Lai purvā saglabātu ūdeni, pēc mežizstrādes darbiem uz grāvja tiks veidoti septiņi kūdras aizsprosti.

Sarežģītie darbi purvā

Kopējā mežizstrādes darbu platība dabas lieguma teritorijā bija 60 hektāru, no kuras puse tika veikta īpaši sarežģītos apstākļos – purvā ar četru metru dziļu kūdras slāni.

"Tik apjomīgus mežizstrādes darbus purvā īstenojām pirmo reizi. Lai gan darbos iesaistītā mazjaudas tehnika svēra vien 7,5 tonnas, nestspējas nodrošināšanai tomēr bija nepieciešams purvu izklāt arī ar teritorijā iegūtajiem kokmateriāliem. Liels atspaids darbu veikšanai bija labvēlīgie laikapstākļi – rudens bija sauss, bez īpašām lietavām, bet biezā sniega sega ziemā bija kā spilvens, kas tehnikai neļāva nogrimt.

Lai nodrošinātu piekļuvi darbu teritorijai – šķērsotu gar purvu tekošo taisnoto upi, tika izveidots pagaidu tilts – upē ieklāts cauruļu saišķis, kas tika pārsegts ar mazvērtīgu kokmateriālu divās joslās, tādējādi nodrošinot ūdens caurplūdumu," darbu tehniskos risinājumus skaidro LVM Ziemeļlatgales reģiona mežizstrādes vadītājs Dainis Babāns.

kreici ainava copy

Attēlā: Atklāta purva platība pēc mežizstrādes darbu veikšanas – saglabātas bioloģiski vecas, degušas priedes 

Pašlaik mežizstrādes darbi ir gandrīz noslēgušies un pakāpeniski tiek izvesti kokmateriāli. Visi darbi Kreiču purvā ir saskaņoti ar Dabas aizsardzības pārvaldi, notiek saskaņā ar sertificēta dabas eksperta atzinumu un LVM vecākā vides eksperta Uģa Bergmaņa fiziskā uzraudzībā.

LVM līdz 2023. gada nogalei kopumā 14 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) uzlabo un atjauno gan ES nozīmes biotopus, gan sekmē piemērotus apstākļus aizsargājamu sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai. Dažādi biotehniskie pasākumi “Kreiču purvā” un vēl 13 ĪADT tiek veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.4.3.0/20/I/001 “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Dabas aizsardzības pārvalde.

koh logo 002