Kā noteikt kociņu skaitu jaunaudzē?

Saskaitīt visus kociņus būtu pārāk sarežģīti, tāpēc uzskaiti veic parauglaukumos. Uzskaita visus iestādītos kociņus, kurus steigā vai braucot garām ar auto bieži pat nepamanām. Kociņu skaits nosaka, vai mežs atzīstams par atjaunotu. 

parauglaukums 1

Uzdevums ir sekojošs: jaunaudzē izvēlas raksturīgāku vietu un tajā izveido apļveida parauglaukumu ar rādiusu 2,82 m (parauglaukuma platība būs 25 m²).

Parauglaukuma centrā iesprauž zemē mietiņu, bet rādiusa noteikšanai lieto 2,82 m garu mērlenti, auklu vai kārti. Iegūtā apļa robežās uzskaita visus iestādītos kociņus un šo skaitu reizina ar 400. Rezultātā iegūst iestādīto kociņu vidējo skaitu vienā hektārā.

Mērījuma precizitātes uzlabošanai parasti platībā ierīko vairākus parauglaukumus. Lai izcirtumu atzītu par jaunaudzi, tajā jāaug vairākiem tūkstošiem kociņu uz ha.

Pēdējo 100 gadu laikā Latvijas mežainums ir divkāršojies -  mežs atjaunojas gan no sēklām un atvasēm, gan arī katra nocirstā koka vietā tiek iestādīti vismaz 2 jauni!