Kā atpazīt saglabājamas dabas vērtības jebkurā mežā?

Veicot mežsaimnieciskos darbus tiek aizsargātas dabas un kultūrvēstures vērtības un meža zāģēšana tiek rūpīgi plānota, izvērtējot ko drīkst zāģēt un kas noteikti jāsaglabā. Jebkurā mežā tie aizsargāti šādi vērtīgi dabas elementi: 

dabas vertibas

  1. Ekoloģiskais koks ir liels un vecs koks, ar labi attīstītu vainagu un resniem zariem. Uz tā veidojas dzīvesvieta retām sugām, kas piemērojušās dzīvei uz šādiem kokiem, piemēram, tajā ligzdu var veidot mazais ērglis.
  2. Atmirusi koksne kalpo par dzīvesvietu daudzām ķērpju, sūnu, sēņu, kukaiņu un gliemju sugām, piemēram, bērzu briežvabolei. Nokaltušus stāvošus kokus, kas ir tuvu ceļiem vai elektrolīnijām, apzāģē kā augstos celmus.
  3. Mitra ieplaka nodrošina dzīves vidi sugām, kas nespēj augt sausos apstākļos. Saglabājot apaugumu, noēnojums ir pietiekams lai tās, piemēram, smaržīgo zemessomainīti, pasargātu no tiešas saules iedarbības un bojāejas.
  4. Dzīvnieku ala un tās apkārtne jāsaglabā pēc iespējas nepārveidota meža darbu laikā, lai mazāk traucētu dzīvniekus un novērstu alas iebrukšanu, īpaši vērtīgas ir āpšu veidotās alu sistēmas, kurās dzīvo arī lapsas.
  5. Liela putna ligzda mežā tiek saglabāta reizē ar apkārt augošajiem kokiem, lai pastāv lielāka iespēja, ka putni, piemēram, jūras ērglis nākamajā sezonā turpinās tur ligzdot.
  6. Paauga jeb mazie kociņi tiek saglabāti grupās, lai mazinātu izcirtuma ietekmi uz meža vidi un ainavu, kā arī nodrošinātu dabisku meža atjaunošanos un labvēlīgus apstākļus dažādu augu un dzīvnieku izdzīvošanai.
  7. Ūdeņu aizsargzona veidojas kā saglabāto koku joslas gar dažādām ūdenstilpnēm, kas pasargā upju un ezeru krastus no erozijas, ūdeni – no piesārņojuma, kā arī rada tā tuvumā mītošām sugām labvēlīgu noēnojumu.
  8. Mežmala ir pārejas josla no vienas ekosistēmas otrā, tāpēc tur valda liela sugu daudzveidība, kā arī bieži vien mežmalā ligzdo dažādi putni, kas barojas laukos, piemēram, dzeltenā stērste.
  9. Saglabājamo koku grupa veicina tāda mikroklimata saglabāšanu, kāds tas bijis mežaudzē pirms ciršanas, kā arī koki grupā ir noturīgāki pret vēju un mazina izcirtuma ietekmi uz meža ainavu.

Protams, visas dabas vērtības visbiežāk nav sastopamas vienuviet. Tās vari atrast uzmanīgi lūkojoties un pastaigājoties dabā!

Dabu īpaši jāsaudzē arī atpūtas laikā, kad plānots ierīkot apmetni vai kurināt ugunskuru. Ejot dabā vienmēr atceries: ko atnesi, to aiznes!

Vairāk par drošu un zaļu atpūtu dabā uzzini AS "Latvijas valsts meži" digitālajā ceļvedī "Laižam mežā".