27 • 09 • 2023

LVM uzsākusi darbus Toras upes krastos ūdens kvalitātes uzlabošanai

tora foto aija bley 20.09.23 59

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) septembrī Toras upes krastos Rietumvidzemes reģionā uzsākusi darbus, kas nepieciešami koku sugu sastāva dažādošanai. Uzsāktais ir daļa no pasākumu kopuma, lai sasniegtu teritorijā īstenotā projekta “LIFE GoodWater IP” mērķi – uzlabotu ūdens kvalitāti Toras upē un Aģes upes baseinā, un līdz ar to – arī Baltijas jūrā.

Toras upes ūdens kvalitāti negatīvi ietekmējis piesārņojums, ko rada 20. gs. laikā veiktā upes taisnošana un padziļināšana, kā arī mazo daļiņu un augu barības vielu – slāpekļa un fosfora – ieskalošanās. Lai to mazinātu, nozīmīga loma ir mežu apsaimniekošanai upju piekrastē. Tāpēc Toras krastos LVM pielietos tā dēvētos zaļās infrastruktūras risinājumus, kas konkrētajā situācijā paredz koku sugu sastāva dažādošanu. Divu kilometru garā Toras upes posmā kopumā 10 hektāru platībā tiks samazināts egļu daudzums un veicināta lapu koku augšana tiešā upes tuvumā, lai veicinātu lapu koku nobiru nonākšanu upē, kas ir vērtīgas ūdens organismiem.

Septembra sākumā projekta teritorijā uzsākti pirmie darbi – atzīmētajos meža nogabalos tiek izvāktas egles. Pēc tam tiks veikta arī lielo un veco ozolu atēnošana, lai tie saņemtu pietiekami daudz saules gaismas un varētu būt par dzīvotnēm retām un aizsargājamām sūnu, ķērpju un kukaiņu sugām. Ja darbu izpildi nekavēs lietaini laikapstākļi, tos paredzēts pabeigt līdz oktobra beigām. Tad izņemto egļu vietās tiks gatavota augsne, lai varētu iestādīt dažādu lapkoku stādus, kas sekmēs esošās audzes dažādošanu ar lielāku lapkoku īpatsvaru.

tora foto aija bley 20.09.23 57

Abu foto autore: Aija Bley, @LIFE GoodWater IP 

“Tā kā augustā piedzīvojām spēcīgas lietavas, visus mežizstrādes darbus veiks brigādes ar benzīna motorzāģiem jeb ar rokām – tas ļaus saudzēt zemsedzi. Savukārt izvāktās egles – kokmateriāli – tiks pievesti ar mazjaudas tehniku, kas aprīkota ar kāpurķēdēm, lai iespējami samazinātu risu veidošanos un nebojātu zemsedzi un saknes. Darbu izpilde šajā teritorijā plānota īpaši rūpīgi – darbi jāveic pamatā šaurā joslā, tāpēc sevišķi jāpārdomā izstrādes tehnoloģija, kā pareizi nogāzt kokus, lai tie nesabojātu blakus esošās fiksētās dabas vērtības, kā arī teritorijā ierīkotos LVMI “Silava” pētniecības objektus. Tādēļ veicamie darbi tiks pastiprināti uzraudzīti. Pakalpojuma sniedzēji ir informēti par netradicionālajām cirsmām un norādījumiem, kas katrā vietā jāievēro,” skaidro LVM Rietumvidzemes reģiona mežizstrādes vadītājs Ģirts Vēveris.

Dažādi zilās infrastruktūras risinājumi

Koku sugu sastāva dažādošana ir tikai daļa no teritorijā plānotajiem darbiem ūdens kvalitātes uzlabošanai. Jau nākamgad projekta teritorijā tiks uzsākts darbs pie videi draudzīgu tā saucamās zilās infrastruktūras risinājumu ierīkošanas. Pirms grāvja ieteces upē šeit tiks izbūvēts pārgāznes dambis, kas kontrolēs maksimālo ūdens plūsmu, un izveidota pusmēness formas nosēdbedre, kas veicinās tajā ieplūdušo nevēlamo sedimentu un organismu nosēšanos tās gultnē, tādējādi attīrot ūdeni tā tālākajā tecējumā uz Aģes upi un Baltijas jūru. Tāpat projekta teritorijā plānots izveidot vēl trīs sedimentācijas dīķus jeb nosēdbedres: viena būs standarta risinājums ar gultnes padziļinājumu, otra būs netipiska nosēdbedre pakava formā, kurā ūdens met loku un uzkrājušies sedimenti netiek iznesti ārā, un trešā nosēdbedre būs pildīta ar šķeldu, kas būs piesārņojuma “ķērājs” un kura ik pa laikam tiks mainīta. Savukārt esošie grāvji, kas jau dabiskojušies, tiks saglabāti bez iejaukšanās to izskatā.

Lai ikviens interesents varētu dabā aplūkot ieviestos risinājumus un uzzināt par to nozīmi ūdens kvalitātes uzlabošanā, LVM teritorijā ierīkos pastaigu taku un izvietos informācijas stendus ar veikto darbu skaidrojumiem, tādējādi izglītojot un iedvesmojot izmantot dabai draudzīgus risinājumus.

Tikai trešdaļa Latvijas upju un ezeru ir labā ekoloģiskā kvalitātē. Tāpēc 2020. gadā 19 organizācijas vienojās “LIFEGoodWater IP” projektā, lai izmantotu uzkrātās zināšanas un jaunākās iespējas un kopīgi meklētu un īstenotu risinājumus Latvijas virszemes saldūdeņu uzlabošanai, tā uzlabojot arī Baltijas jūras veselību.

Projekts “LIFE GoodWater IP” tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Projekta mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

gw