04 • 10 • 2021

Projekta ietvaros Toras upes krastos izmanto daudzveidīgas pētījumu metodes

22. septembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārstāvji kopā ar Eiropas Savienības vides projekta “LIFE GoodWater-IP” partneriem aizvadīja projekta ekspertu vizīti, kurā...

Lasīt pilnu ziņu
17 • 08 • 2021

LVM eksperti projekta LIFE GOODWATER IP ietvaros palīdz atbrīvot Mergupi no kritušās koksnes

Foto: LIFE GoodWater IP foto arhīvs 13. augustā aizvadīta pirmā projekta LIFE GoodWater IP talka Mergupes posmā pie Nītaures. Sakopšanas darbos piedalījās gan brīvprātģie...

Lasīt pilnu ziņu
05 • 05 • 2021

Eksperti īstenos zilās un zaļās infrastruktūras pasākumus Aģes un Toras upju stāvokļa uzlabošanai

Foto: Toms Štāls, LVMI Silava Aprīlī un maijā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un LVMI Silava eksperti uzsākuši lauka plānošanu, lai apspriestu un vienotos par tuvākajā laikā...

Lasīt pilnu ziņu
23 • 04 • 2020

LVM iesaistās virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanas projektā

Lai uzlabotu virszemes ūdeņu kvalitāti riska ūdensobjektos Latvijā – upēs un ezeros, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 18 citām organizācijām un uzņēmumiem, kas...

Lasīt pilnu ziņu