21 • 09 • 2022

Cīnoties pret atkritumu izmešanu mežā, uzstāda ceļa barjeru

klavu dambitis barjera 14.09

Septembra sākumā LVM Zemgales reģionā ir pabeigti meža autoceļa “Klāvu dambītis” būvdarbi un tas ir nodots ekspluatācijā. Balstoties uz AS “Latvijas Valsts ceļi” izsniegtajiem ceļa projektēšanas tehniskajiem noteikumiem un pašvaldības atbalstu, jaunā 0,66 km garā ceļa sākumā uzstādīti aizslēdzami vārti, lai ierobežo transporta kustību, lai pasargātu meža teritoriju no apjomīgām atkritumu kravām.

“Jo tuvāk apdzīvotai vietai, jo vairāk mežā atkritumu. Jaunais ceļš atrodas netālu no blīvi apdzīvotajiem dārzkopības kooperatīviem. Šajā teritorijā bieži sastopamies ar ļaunprātīgu mežu piemēslošanu – atkritumi netiek ievietoti tiem paredzētajos konteineros, bet tiek vesti un izgāzti mežā. Šogad vien šajā teritorijā jau savākti vairāk nekā 120 kubikmetri atkritumu, pagājušogad kopumā tie bija vairāk nekā 220 kubikmetri atkritumu, kas tika izvesti no šī meža. Šogad atkritumi te izvesti jau divas reizes, bet plānots to darīt vēl. Šos līdzekļus, ko tērējam atkritumu savākšanai un izvešanai, varētu daudz lietderīgāk izmantot, piemēram, labiekārtojot atpūtas vietas mežā,” skaidro LVM Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis Zitāns.

Lai gan meža ceļu slēgšana kustībai ar barjerām nav bieži izplatīta prakse LVM apsaimniekotajā teritorijā, pēdējā laikā tas darīts pie ceļiem arī citos meža iecirkņos, pa kuriem iedzīvotāji regulāri ved atkritumus. Līdzīgas barjeras uzstādītas, piemēram, Olaines apkārtnē. LVM Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs atzīst, ka diemžēl no dažādajiem ceļu izmantošanas ierobežojumiem, tostarp arī atsevišķu brauktuvju pārrakšanas,  nākas ciest kārtīgajiem iedzīvotājiem, kuri grib iebraukt mežos, bet citu variantu, kā risināt neapzinīgo iedzīvotāju rīcību – pagaidām nav.

“Šī gada pirmajā pusgadā savākti 877 kubikmetri atkritumu. Viens no iemesliem šādam atkritumu pieaugumam mežā ir joprojām nesakārtotie jautājumi ar atkritumu savākšanu un šķirošanu atsevišķās apdzīvotās vietās, kuru risināšana ir pašvaldības atbildība. Ne mazāk būtisks iemesls ir arī pieaugošās atkritumu savākšanas un apglabāšanas izmaksas, kā arī izpratnes trūkums par dabai nodarīto kaitējumu šādas rīcības rezultātā. Lielās atkritumu kaudzes mežos  liecina par mērķtiecīgi organizētu atbrīvošanos no atkritumiem, kas, spriežot pēc satura, visbiežāk ir atvesti ar dažādas kravnesības transportu no būvobjektiem, autoservisiem un dažādu lietoto preču tirdzniecības vietām,” stāsta LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

LVM vērš iedzīvotāju uzmanību un atgādina, ka atkritumu izmešana mežā ir pretlikumīga. Vainīgā persona par šādu darbību tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā arī tai ir jāatlīdzina LVM ar atkritumu savākšanu radītie zaudējumi. LVM aicina dabas draugus par piemēslotajām vietām informēt Valsts vides dienestu, izmantojot mobilo lietotni “Vides SOS”.

Lasīt vairāk: