15 • 10 • 2015

Par atkritumiem mežā turpmāk var ziņot ar mobilās lietotnes palīdzību

WEB 239 20150830 Tervete

Ar viedtālruņu palīdzību turpmāk iedzīvotāji ik dienas var iesaistīties vides sakopšanas un mežā atrasto atkritumu apzināšanas un savākšanas talkā, izmantojot nupat radīto mobilo lietotni „Vides SOS”. Ar tās palīdzību atbildīgie dienesti saņems vietas attēlu, aprakstu un ziņotāja kontaktinformāciju, un, kas nav mazsvarīgi, arī precīzas vietas koordinātes. AS „Latvijas valsts meži” (LVM) tīru mežu aizstāvis Cūkmens ir gandarīts par šādu mūsdienīgu rīku apkārtējās vides un mežu sakopšanā.

„Atkritumu daudzums mežā nepaliek mazāks. Tagad ļaudis var nevien vienaldzīgi noskatīties, kā ar atkritumiem aizaug mūsu mežs, bet iesaistīties apkārtnes sakopšanā. Fotogrāfē, atzīmē un dari labu darbu – ja tā nav milzīga atkritumu kaudze, ņem un pats savāc to, kam dabā nav vietas. Par lielām kaudzēm – ziņo! Tā ik dienas darbojoties, mēs padarīsim Latviju skaistāku un mežus tīrākus un patīkamākus pastaigām, un gan mums, gan meža dzīvniekiem – drošākus,” aicina Cūkmens.

Mobilajā lietotnē ikviens var pievienot fotogrāfiju ar komentāru, norādot arī precīzas GPRS koordinātes. Tas palīdzēs Valsts vides dienesta inspektoriem atrast piesārņoto vietu mežā vai citu vides pārkāpumu. 

Pērn VVD saņēmis 1168 ziņojumus par vides pārkāpumiem. Visbiežāk iedzīvotāji sūdzējušies par atkritumiem, nepatīkamu smaku un ūdenstilpju piesārņojumu. Aptuveni ceturtā daļa šo ziņojumu nav VVD kompetence, bet gan Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts mežu dienesta un pašvaldību pārziņā. Saņemtie „Vides SOS” ziņojumi arī turpmāk tiks pārsūtīti atbildīgajām valsts iestādēm un pašvaldībām. Nākotnē plānots attīstīt ciešāku sadarbību šo ziņojumu apstrādē starp iesaistītajām pusēm vides aizsardzības jomā.

Cūkmena lietotnē „Bezgalīgais mežs" atraktīvu spēļu veidā bērniem māca, ka atkritumiem meža nav vietas, un izglīto jau pašus mazākos sabiedrības locekļus rūpēties par apkārtējo vidi.