19 • 02 • 2021

Piespriests sods par atkritumu izmešanu mežā

atkritumi meza

Atkritumu apjoms Latvijas valsts mežos ik gadu turpina pieaugt. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (VVD) izdevies saukt pie atbildības likuma pārkāpēju, kurš aizvadītā gada rudenī valsts mežu apsaimniekotajā teritorijā izmeta lielgabarīta sadzīves atkritumus.

Sadzīves atkritumi uz Daugavpils novada Naujenes pagasta mežu tika atvesti ar vieglo automašīnu. Atklājot izmestos atkritumus, LVM darbinieki vērsās VVD, kas, iesaistoties Valsts policijai, noskaidroja vainīgo personu, pret kuru arī tika ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta vides aizsardzības jomā.

VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes direktore Iveta Lobanoka uzsver: “VVD redzeslokā arvien biežāk nonāk gadījumi par meža zemes piegružošanu ar ražošanas atkritumiem, kā arī mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem. Jāatzīst, ka mājsaimniecībās radīto atkritumu apjoms mežos gūst pārsvaru pār ražošanas atkritumiem, kas liecina par to, ka iedzīvotāji neiesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Īpaši aktuāla šī problēma ir piepilsētas mežos ap lielajām pilsētām, un Daugavpils diemžēl arī ir starp tām. VVD, saņemot no LVM operatīvu informāciju par prettiesisku atkritumu izmešanu mežā, var saukt vainīgās personas pie atbildības. Konkrētajā situācijā akcentējams, ka personai nācās samaksāt naudas sodu par vides piegružošanu, kaut arī bija iespēja šos atkritumus bez maksas nodot Daugavpils pilsētā esošajā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā. Šķirojot atkritumus, labumu gūtu gan šī persona, gan apkārtējā vide.”

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam. Fiziskajai personai sods var būt no 14 līdz 200 eiro, bet juridiskajai personai — no 50 līdz 560 eiro. Šajā gadījumā likuma pārkāpējam tika piemērots administratīvais sods 125 eiro apmērā.

“Iedzīvotāju bezatbildīgi izmesto atkritumu apjoms mežos ik gadu pieaug, līdz ar to ievērojami palielinās arī izmaksas, kas saistītas ar atkritumu savākšanu un izvešanu no meža. Esam novērojuši, ka pandēmijas laika ierobežojumu dēļ cilvēki vairāk laika pavadīja mājās, sakopjot arī savus īpašumus. Lai gan daudzas pašvaldības Latvijā piedāvā iespēju lielgabarīta atkritumus no mājām nogādāt īpašās to savākšanas vietās vai dažas reizes gadā pat savāc tos no iedzīvotāju mājām, tomēr aizvien atrodas cilvēki, kuri nevajadzīgās mantas ved uz mežu, nevis nodod tās atkritumu savācējiem vai nogādā tam paredzētajos atkritumu poligonos. Tāpēc turpināsim ciešu sadarbību ar Valsts vides dienestu, īstenojot pasākumus atkritumu apjoma mazināšanai dabā un vainīgo saukšanai pie atbildības,” skaidro LVM valdes loceklis Edvīns Zakovics.

Lasīt vairāk: