27 • 10 • 2021

Par atkritumu izmešanu mežā piespriež 500 eiro naudas sodu

atkritumi meza sods 500

Atkritumu apjoms Latvijas valsts mežos ik gadu turpina pieaugt, taču arvien biežāk meža piegružotāji tiek noskaidroti un saukti arī pie atbildības. Septembra izskaņā personai, kas AS “Latvijas valsts meži”(LVM) Dienvidlatgales reģiona mežā bija izmetusi sadzīves atkritumus, tika piemērots administratīvais sods 500 eiro apmērā.

LVM Dienvidlatgales reģiona Nīcgales iecirkņa mežā šī gada 24. augustā tika konstatēta meža piegružošana ar sadzīves atkritumiem - divās vietās bija izmesti atkritumi 0,2 m3 apjomā katrā vietā. Pateicoties Nīcgales iecirkņa mežkopja ātrai rīcībai un labajai sadarbībai ar Valsts vides dienestu, izdevās atrast un saukt pie atbildībās vainīgo personu.

“Meža piemēslošanas noziegumus konstatējam, iecirkņu mežkopjiem veicot savus darba pienākumus. Mēs aktīvi sadarbojamies ar Valsts vides dienestu, Valsts policiju un Daugavpils pašvaldību, tāpēc spējam šādas situācijas operatīvi risināt. Daugavpils pašvaldība nodrošina atkritumu urnas un atkritumu šķirošanas laukumus, kuros bez maksas var nodot visus tos pašus atkritumus, kurus diemžēl cilvēki izgāž mežā, pārkāpjot likumu. Tā nav nejauša, tā ir apzināta rīcība – nevar, braucot caur mežu, nejauši apstāties un izgāzt trīs maisus atkritumu. Tas ir noziegums, kas bargi jāsoda. Par sodā samaksāto naudu, cilvēks būtu varējis atkritumus videi draudzīgi un atbildīgi vairāku gadu garumā. Morāle ir skarba – noziegums neatmaksājas,” norāda LVM Dienvidlatgales reģiona mežkopības vadītājs Aldonis Utināns.

atkritumi meza sods2 500

2021. gada 20.septembrī Valsts vides dienests pieņēma lēmumu sodīt pie atbildības saucamo personu, piemērojot administratīvo sodu 500 eiro. Vainīgā persona labprātīgi atlīdzināja arī LVM nodarīto materiālo zaudējumus, kas saistīti ar atkritumu savākšanu, transportēšanu un utilizāciju/noglabāšanu, kā arī piegružotās vietas sakopšanu.

LVM vērš iedzīvotāju uzmanību un atgādina, ka atkritumu izmešana mežā ir pretlikumīga. Vainīgā persona par šādu darbību tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā arī tai ir jāatlīdzina LVM ar atkritumu savākšanu radītie zaudējumi. LVM aicina dabas draugus par piemēslotajām vietām informēt Valsts vides dienestu, izmantojot mobilo lietotni “Vides SOS”. Arī tīru mežu aizstāvis Cūkmens atgādina: “Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!”

Lasīt vairāk: