Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2024041010.04.2024 Meža dienu gadatirgus rīkošana
Latvija
Vērtēšanā
2024021313.02.2024 Šķeldas uzglabāšanas, pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas reģionā 2024. – 2028. gadā Id: AS LVM MS RP_2023_290_Sk Vērtēšanā
2024012828.01.2024 Tūrisma vietu labiekārtošanas darbi 2024. –2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2024/7_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2024011818.01.2024 Feromonu slazdu piegāde 2024. gadā Id: AS LVM MS MK 2024/8_P
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2024011515.01.2024 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Id: AS LVM MS MK 2023/294_Ak Vērtēšanā
2024011515.01.2024 Mašinizēta jaunaudžu kopšana bez enerģētiskās koksnes vai jebkādu citu sortimentu ražošanas Id: AS LVM MS MK 2024/13_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2023122222.12.2023 “Latvāņu ierobežošana 2024. - 2025. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/286_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2023122121.12.2023 Mašinizēta jaunaudžu kopšana bez enerģētiskās koksnes vai jebkādu citu sortimentu ražošanas Id: AS LVM MS MK 2023/253_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2023121515.12.2023 Tūrisma vietu uzturēšana 2024. un 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/265_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2023120808.12.2023 “Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2024. – 2026. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/257_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023113030.11.2023 Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2024.gadā Id: AS LVM MS RP_2023_242_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2023111414.11.2023 Koku stumbru aizsargspirāļu noņemšana un feromonu slazdu izvietošana 2024. – 2027.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/261_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023110303.11.2023 Mašinizēta meža stādīšana 2024. – 2026. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/243_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023101818.10.2023 Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana, apauguma novākšana 2024. – 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/245_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023100606.10.2023 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi atjaunošanas un kopšanas cirtē 2024.–2028.gadā Id: AS LVM MS RP_2023_211_Ak Noslēdzies
2023092222.09.2023 Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi 2023. – 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/196_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023091414.09.2023 Kokmateriālu ar garumu līdz 16 metriem pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (atkārtots) Id: AS LVM MS RP_2023_210_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023090101.09.2023 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana 2023. – 2024. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/183_Ak Noslēdzies
2023083131.08.2023 Dabas lieguma “Čertoka ezers” tūrisma vietas infrastruktūras izbūve Id: AS LVM MS MK 2023/199_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2023082222.08.2023 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidkurzemes, Vidusdaugavas un Ziemeļkurzemes reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/200_B
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso