Lai stiprinātu nozares uzņēmumu ražošanas plānošanas procesu, rūpētos par LVM sadarbības izcilību, kā arī, lai sadarbības partneriem sniegtu pēc iespējas noderīgāku informāciju operatīvās un stratēģiskās plānošanas nolūkiem, LVM publicē koksnes produktu pārdošanas apjomu operatīvās prognozes (koksnes produktu plānotie pārdošanas apjomi nākamajiem diviem ceturkšņiem) un ikgadējās koksnes produktu stratēģiskās prognozes (plānotie ražošanas apjomi līdz 2030. gadam). Informācijas izmantotājiem aicinām pievērst pastiprinātu uzmanību katrā sadaļā aprakstītajiem datu sagatavošanas un datu ticamības priekšnoteikumiem.

icons 0005 vienreizeja sadarbiba v2              icons 0008 iespejas v2