21 • 04 • 2022

Rekultivācija – daļa no ilgtspējīgas derīgo izrakteņu ieguves

pec rekutlivacijas sils

Aizvadītā gada izskaņā “LVM Zemes dzīles” pabeidza smilts ieguves vietas “Untupji” Zemgales reģionā, Dobeles novada, Vītiņu pagastā daļēju rekultivāciju 6,9 ha platībā. Karjera izstrādātā daļa tika sagatavota apmežošanai un atgriezta mežsaimnieciskajā apritē. Pārdomāta ieguves vietas rekultivācija ir daļa no ilgtspējīgas derīgo izrakteņu ieguves, mazinot ieguves ietekmi uz vidi un sabiedrību.

“Derīgo izrakteņu ieguves vietas jeb karjeri ir ar savām robežām un tajās iegūstamais izrakteņu apjoms ir ierobežots. Tas nozīmē, ka agri vai vēlu vērtīgie materiāli tajās būs izsmelti, taču zeme kā teritorija, kurā ir notikusi ieguve, nekur nepazudīs. Tādēļ laicīgi, jau pirms ieguves uzsākšanas, tiek izplānots, kā zeme tiks apsaimniekota pēc ieguves pabeigšanas. Pareizi izplānota izrakteņu ieguve ļauj efektīvāk veikt karjera ieguves un apsaimniekošanas darbus, kā arī rekultivācija tiek veikta jau paralēli ieguvei.

AS “Latvijas valsts meži” lielākajā daļā karjeru pēc to rekultivācijas turpina mežsaimniecisko darbību, teritorijā atjaunojot mežu. Tomēr ne vienmēr tas ir iespējams, kā arī ieguves laikā situācija var mainīties un var nākties pārveidot sākotnēji iecerēto rekultivācijas plānu,” skaidro “LVM Zemes dzīles” plānošanas vadītājs Ģirts Zvaigzne.

Izvērtē zemes izmantošanas iespējas

Iespējas tālākai zemes izmantošanai pēc karjeru rekultivācijas ir dažādas. Pārvērtējot, kāds zemes izmantošanas veids konkrētajā vietā būs piemērotākais, karjeru vietā var tikt veidotas, piemēram, ūdenstilpnes, kas ir vērtīgs atbalsts apkārtējās teritorijas uguns aizsardzības nodrošināšanai un pilda arī rekreācijas funkciju. Izstrādātie karjeri, arī kūdras ieguves vietas, var būt perspektīvas teritorijas, kurās attīstīt atjaunojamās enerģijas ražošanu.

Karjeru rekultivācijas nozīme

Izstrādātu karjeru rekultivācija veicama vairāku iemeslu dēļ. Karjers, kas ir izstrādāts un nav rekultivēts, ir bīstams cilvēku veselībai un drošībai stāvo un augsto nogāžu dēļ. Šādos karjeros iespējami arī nogruvumi. Rekultivācijas ietvaros tiek sakārtota un atjaunota vizuāli pievilcīga teritorija, kas dabiskāk iekļaujas apkārtējā ainavā. Teritorijā tiek atgriezta zemes auglīgā virskārta, kas noņemta pie karjera sagatavošanas, lai atsegtu derīgo izrakteņu slāni, tādejādi radot piemērotākus dzīves apstākļus dažādiem augiem, kukaiņiem, putniem un dzīvniekiem. Nozīmīgs ir arī komerciālais aspekts. Karjera teritoriju pēc derīgo izrakteņu ieguves iespējams transformēt, lai zeme tās īpašniekam nestu labumu caur citu apsaimniekošanas veidu.

Derīgo izrakteņu ieguve ir neatņemama sekmīgas tautsaimniecības attīstības sastāvdaļa. Iegūtie derīgie izrakteņi tiek izmantoti infrastruktūras uzlabošanā, ēku būvniecībā, būvmateriālu ražošanā, kā arī to ieguve nodrošina darba vietas cilvēkiem. Pieprasījums pēc derīgajiem izrakteņiem turpina augt, to sekmē valsts ekonomiskā attīstība un urbanizācija.

Lasīt vairāk: