08 • 04 • 2022

LVM padome atbalsta kopuzņēmuma dibināšanu vēja parku izveidei

veja turbina

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome ir izskatījusi uzņēmuma valdes sagatavotos dokumentus un pieņēmusi lēmumu atbalstīt kopuzņēmuma dibināšanu ar AS “Latvenergo” vēja elektrostaciju parku izveidei LVM valdījumā esošajās zemēs.

Tuvākajā laikā LVM padome lūgs uzņēmuma akcionāru sapulci piekrist AS “Latvijas valsts meži”  un AS “Latvenergo” kopuzņēmuma dibināšanai un Dalībnieku līguma ar AS “Latvenergo” slēgšanai par sadarbību kopuzņēmuma pārvaldībā. Tāpat būs nepieciešams apstiprināt izstrādāto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” vispārējo stratēģisko mērķi” jautājuma tālākai virzībai Zemkopības ministrijā un Ministru kabinetā.

LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis uzsver: “Akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” turpmākajos gados būs nozīmīga loma valsts enerģētiskās neatkarības stiprināšanā un mazoglekļa vai bezoglekļa enerģijas nodrošināšanā. Kopuzņēmums vēja parku izveidei dos iespēju palielināt Latvijā uz vietas ražotās elektroenerģijas apjomu, kas nozīmē Latvijas enerģētiskās neatkarības palielināšanu nākotnē un valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu. Apvienojot divu stratēģiski nozīmīgu Latvijas uzņēmumu – AS “Latvijas valsts meži” un AS “Latvenergo” – pieejamos resursus, zināšanas un kompetenci, esmu pārliecināts, ka radīsim pozitīvu sinerģiju jaunā kopuzņēmuma attīstībai.”

Lai izveidotu kopuzņēmumu un nodrošinātu tā sekmīgu darbību, tuvākajā laikā ir jāpilnveido normatīvā bāze, kas nodrošinātu vienlīdzīgas konkurences iespējas visiem tirgus dalībniekiem, investīciju ciklam atbilstošus zemes nomas termiņus un citus aspektus. Tam nepieciešami grozījumi Enerģētikas likumā par apbūves tiesības termiņu vēja parku attīstībai, grozījumi Ministru Kabineta noteikumos nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kā arī vēlams izstrādāt regulējumu, kas ļautu saīsināt maksimālo Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesa ilgumu valstij stratēģiski nozīmīgu projektu realizācijai.

Atbilstoši Ministru Kabineta 2022. gada 22. februāra lēmumam AS “Latvenergo” un AS “Latvijas valsts meži” kapitāldaļu turētājiem līdz 2022. gada 1. maijam jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projekts par atļaujas sniegšanu AS “Latvenergo” un AS “Latvijas valsts meži” kopuzņēmuma dibināšanai, kas valsts meža zemēs īstenos vēja parku projektu NEKP 2030 mērķu sasniegšanai un tālākai virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu un vietējo komersantu iekļaušanu piegāžu ķēdēs.

Lasīt vairāk: