26 • 01 • 2022

Atvērta jauna derīgo izrakteņu ieguves vieta “Pedele 2”

pedele2

Pabeidzot atsegšanas darbus un sagatavojot blakus esošā vēsturiskā karjera teritoriju jauna meža stādīšanai, 2021. gada nogalē AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Austrumvidzemes mežsaimniecības teritorijā Valkas novada Valkas pagastā tika atvērta jauna derīgo izrakteņu ieguves vieta “Pedele 2”.  Šeit iegādei pieejami smilts un smilts-grants derīgie izrakteņi.  

Ieguves vietas kopējā platība ir 5,33 hektāri un tajā potenciāli pieejamie aprēķinātie smilts krājumi sasniedz 298,08 tūkstošus kubikmetru, savukārt smilts-grants – 81,19 tūkstošus kubikmetru. Šobrīd derīgo izrakteņu ieguvei ir sagatavoti 3,6 hektāri.

pedele2 karte

Derīgo izrakteņu ieguves vieta “Pedele 2” pieguļ vēsturiski izstrādātajam Circeņu karjeram. 2021. gada nogalē, veicot derīgo izrakteņu ieguves vietas “Pedele 2” atsegšanas darbus, tika organizēta arī blakus esošā Circeņu karjera sakārtošana – veikta grunts pārvietošana un līdzināšana, pārklājot nogāzes un horizontālās virsmas ar augu zemi, laukumu un nogāžu planēšanu veicot 2,5 hektāru platībā. Pēc veiktajiem rekultivācijas darbiem vēsturisko Circeņu karjera teritoriju var izmantot ražīga meža audzēšanai. Drīzumā teritorija tiks apmežota ar selekcionētiem un kvalitatīviem stādiem.

pedele2 2

“Katra LVM valdījumā un īpašumā esošā zemes hektāra apsaimniekošana jāveic ilgtspējīgi un atbildīgi. Sagatavojot derīgo izrakteņu ieguvei jaunos karjerus, ir racionāli pie reizes sakārtot blakus esošās vēsturiskās ieguves vietas, kur ieguve veikta pat vēl pirms uzņēmuma dibināšanas. LVM veic mērķtiecīgu vēsturisko derīgo izrakteņu ieguves vietu, kurās iegūti zemes dzīļu resursi, sakārtošanu, lai teritorijas varētu efektīvi izmantot tālākajā saimnieciskajā darbībā,” skaidro “LVM Zemes dzīles” plānošanas vadītājs Ģirts Zvaigzne.

LVM apsaimnieko vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas visā Latvijas teritorijā. Ieguves vietu izveidei atvelētās vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem. Visas “LVM Zemes dzīles” derīgo izrakteņu ieguves vietas var aplūkot vietnē https://zemesdziles.lvm.lv/

Lasīt vairāk: