06 • 01 • 2022

Rekultivētās derīgo izrakteņu vietas sagatavotas jauna meža stādīšanai

rekultivacija 2vietas

2021. gada otrajā pusgadā noslēgušies rekultivācijas darbi divās derīgo izrakteņu ieguves vietās Ilūkstes novadā un Saldus novadā, atgriežot teritorijas mežsaimnieciskajā apritē. Sadarbojoties pieredzējušiem AS "Latvijas valsts meži" (LVM) mežsaimniecības un “LVM Zemes dzīles” darbiniekiem, ieguves vietas teritorijas ir gatavas jauno koku stādiņu iestādīšanai.

Pērn septembrī tika pabeigta ieguves vietas izstrāde un oktobrī veikti noslēdzošie rekultivācijas darbi LVM apsaimniekotajā derīgo izrakteņu ieguves vietā “Smites II”, kas atrodas Saldus novada Zvārdes pagastā. Tajā iegūts būvniecībai vērtīgais materiāls – smilts un smilts-grants. Tāpat rekultivācijas lauka darbi, veicot nogāžu veidošanu, zemes virsmas planēšanu un augsnes līdzināšanu, tika pabeigti LVM apsaimniekotajā derīgo izrakteņu ieguves vietā “Dvietes mežniecība 101. un 107. kvartāls” Ilūkstes novadā. Darbi tika veikti visā ieguves vietas teritorijā 2,9 ha platībā.

Ieguves vietu rekultivācija noslēdzas rekultivācijas komisijai dabā pārliecinoties, ka teritorija ir sakārtota un sagatavota meža apsaimniekošanai. Komisijā piedalījās AS “Latvijas valsts meži”, vietējās pašvaldības un Valsts vides dienesta pārstāvji.

“Rekultivācijas darbu process tiek veikts ar atbildību pret apsaimniekojamo zemi, jo šajā posmā noslēdzas derīgo izrakteņu ieguve un teritorijas tiek sakārtotas, lai radītu optimālus apstākļus nākotnes mežaudzei. Sadarbojoties uzņēmuma pieredzējušajiem mežsaimniekiem un zemes dzīļu apsaimniekotājiem, jau pavisam drīz teritoriju ainava būs krasi mainījusies, derīgo izrakteņu krautnes nomainot ar spēcīgu, jaunu mežaudzi, kurā mājvietu radīs kā mazāki, tā lielāki meža iemītnieki. Papildus tam jaunās mežaudzes kalpos arī kā “noliktava” CO2 uzkrāšanai,” skaidro “LVM Zemes dzīles” plānošanas vadītājs Ģirts Zvaigzne.

rekultivacija2 2vietas

Līdzīgi kā mežsaimniecībai, arī derīgo izrakteņu ieguves vietas dzīves ciklam ir savas sākums un beigas. Tas sākas ar derīgo izrakteņu meklēšanas darbiem un ģeoloģisko izpēti, ieguves vietas ierīkošanu, kam seko derīgo izrakteņu ieguve. Cikls noslēdzas ar ieguves vietas rekultivāciju, kuras laikā teritorija tiek sagatavota nākamajam zemes apsaimniekošanas veidam, šoreiz teritorija tika sagatavota tālākai izmantošanai mežsaimniecībā.

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas, kuras atrodas visā Latvijas teritorijā. Karjeru izveides vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem un vienlaicīgi neradītu risku videi.

Lasīt vairāk: