30 • 12 • 2020

“LVM Zemes dzīles” derīgo izrakteņu ieguves apjomi 2019. gadā

dsc 9637 copy

Ik gadu Valsts vides dienestā tiek iesniegti dati par derīgo izrakteņu ieguves apjomiem un atlikušiem ģeoloģiskiem krājumiem visās derīgo izrakteņu ieguves vietās. Tas ir pamats Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijas apkopojumam par atradnēm, kurās veikta būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības duņu ieguve, atspoguļojot konkrētajā gadā derīgo izrakteņu ieguvi un aktuālos atlikušos krājumus. LVĢMC regulāri publicē derīgo izrakteņu krājumu bilanci gada nogalē par iepriekšējo gadu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veic šo datu salīdzināšanu.

 

Pieprasījums pēc minerālajiem materiāliem un to maisījumiem visbiežāk ir augstāks karjeros, kuri atrodas tuvu pilsētām un apdzīvotām vietām, kā arī vietās, kur tuvumā norisinās ceļu vai ēku būvdarbi. Tāpēc LVM mērķtiecīgi attīsta derīgo izrakteņu ieguves vietu tīklu tā, lai sniegtu atbalstu tautsaimniecībai, piedāvājot pieejamību minerālajiem materiāliem, papildus nodrošinot augstvērtīgus minerālo materiālu maisījumus pēc pasūtījuma.

Lasīt vairāk: