24 • 11 • 2020

Rekultivētajā derīgo izrakteņu ieguves vietā iestādīts jauns mežs

pec rekutlivacijas sils

2020. gada vasaras izskaņā “LVM Zemes dzīles” pabeidza būvniecībai vērtīgo minerālo materiālu – smilts un smilts-grants – ieguvi derīgo izrakteņu ieguves vietā “Sils”, kas atrodas Aizputes novada Kalvenes pagastā. Teritorija ir atgriezta mežsaimnieciskajā apritē – iestādīti augstvērtīgie priežu stādi.

Rekultivācijas darbu ietvaros ir izlīdzinātas segkārtas krautnes, izlīdzinātas nogāzes un uzirdināta pamatne, lai jaunajiem priežu stādiņiem radītu piemērotāko vidi kvalitatīvas un spēcīgas mežaudzes veidošanā.

Rekultivētā minerālo materiālu ieguves vieta “Sils” atrodas Rietumkursas augstienes centrālajā daļā Bandavas paugurainē, kuru veido submeridionāli jeb ziemeļaustrumu virzienā orientētu paugurainu masīvu virkne. To relatīvais augstums sasniedz 10–15 m. Virsotnes ir sīkpaugurainas, bet masīvu nogāzes samērā līdzenas un stāvas.

“LVM darbinieki darbus veic ar augstāko atbildību par zemes resursiem, kvalitāti, rezultātu un nozares attīstību. Zemes resursu izpētē, ieguvē un zemes dzīļu produktu dažādībā mēs saskatām plaukstošas un pārdomātas nozares perspektīvu, kas nodrošina tautsaimniecības efektivitātes celšanu. Tāpēc mēs uzņemamies ilgtspējīgās saimniekošanas standartus,” skaidro “LVM Zemes dzīles” plānošanas vadītājs Ģirts Zvaigzne.

pirms rekultivacijas sils copy

Līdzīgi kā mežam, tā arī derīgo izrakteņu ieguves vietām ir savs apsaimniekošanas cikls. Tas sākas ar derīgā izrakteņa meklēšanas darbiem un ģeoloģisko izpēti, ieguves vietas ierīkošanu, kam seko derīgo izrakteņu ieguve un to izmantošana tautsaimniecības vajadzībām. Apsaimniekošanas cikls noslēdzas ar ieguves vietas rekultivāciju. Rekultivācijas veids tiek izvēlēts atbilstoši ieguves veidam, ko ietekmē ieguve virs vai zem gruntsūdens līmeņa.

 Zemes dzīles.LVM.LV   

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas, kas atrodas visā Latvijas teritorijā. Derīgo izrakteņu ieguves vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem un vienlaikus neradītu risku videi.

Lasīt vairāk: