16 • 01 • 2019

Meža autoceļu uzturēšana ziemā

ziema vidzeme 07.01

AS “Latvijas valsts meži” savlaicīgi plāno un regulāri veic meža ceļu attīrīšanu no sniega, lai nodrošinātu netraucētu saimniecisko darbību, nereti atvieglojot arī pārvietošanās iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

Līdz janvāra vidum Vidzemes reģionā ir iedoti darba uzdevumi 2009 km meža ceļu attīrīšanai no sniega un 36 km ceļu rievošanu. Šobrīd jau vairāk nekā puse no plānotā ceļu garuma ir attīrīti no sniega, ieskaitot atkārtoti tīrītos ceļa posmus.

“Vidzemes reģionā rit aktīvs darbs, lai apsnigušos meža ceļus padarītu braucējiem pieejamus un drošus. Pakalpojuma sniedzējiem pielīgtais sniega attīrīšanas temps ir 20 km diennaktī vienā meža iecirknī. Austrumvidzemes pusē nozīmīgākie ceļi jau tīrīti vairākkārt,” skaidro LVM Vidzemes reģiona meža infrastruktūras vadītājs Jānis Upens.

ae d 017019

Meža ceļi, kas atrodas plānotajos koksnes transportēšanas posmos apdzīvotu vietu tuvumā, tiek attīrīti no sniega pirmām kārtām. “Sniegpilnās ziemās ļoti labi izjūtams sadarbības nozīmīgums ar vietējām pašvaldībām. Izprotot mūsu uzņēmuma galveno nodarbošanos, ir skaidrs, ka saimnieciskās darbības nodrošināšanai bieži no sniega tiek tīrīti ne vien LVM meža ceļi, bet arī pašvaldību pārziņā esošie ceļu posmi, lai nodrošinātu koksnes izvešanu no meža. Līdz ar to ir tikai likumsakarīga pašvaldību iesaistīšanās to ceļu posmu atkārtotā attīrīšanā, kas būtiska vietējiem iedzīvotājiem,” novērojis Jānis Upens.

Arī pārējos LVM reģionos rit aktīvs meža autoceļu uzturēšanas darbs ziemā. Ceļš tiek tīrīts brauktuves platumā, kā arī automašīnu apgriešanās vietās.

Lasīt vairāk: