Piedāvājam priedes II šķiras zāģbaļķu 14 -27,9 cm un 28 cm< papildu apjoma piegādes 2023.gada decembrī

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) rīko izsoles 8000 m3 (+/- 15%) priedes II šķiras zāģbaļķu 14-27.9 cm un 28 cm< pārdošanai piegādēm 2023.gada decembrī. Apaļie kokmateriāli pamatā atrodas Vidzemes un Ziemeļlatgales reģionā.

Izsolēs tiek piedāvāti apaļie kokmateriāli ar noteiktu specifikāciju:

  • pa caurmēru grupām un garumiem nešķirotu priedes II šķiras zāģbaļķu 14 -27.9 cm piegādes ar garumiem: 3.6 m, 4.2 m un 4.8 m (virsmērs 8 cm);
  • priedes zāģbaļķi 28 cm< ar garumu 4.8m (virsmērs 8 cm).

Pārdošanas veids : elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/. Pretendēt uz līgumu par piegādēm decembrī un piedalīties izsolēs tiek aicināti piedalīties gan īstermiņa sadarbībai (2023.gadam), gan ilgāka termiņa sadarbībai (2022.-2024. gadam) kvalificēti pretendenti.

Detalizēta informācija par sadarbības noteikumiem norādīta pārdošanas piedāvājumā un tā pielikumos un ir pieejama pielikumā un SPP.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: līdz 2023.gada 22.novembrim (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Izsoles plānotas: 2023.gada 24.novembra plkst. 13:00.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso