Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iegādāties enerģētisko šķeldu piegādēm no 2024. gada augusta līdz 2024. gada oktobrim

Kopējais pārdošanas procedūrā iegādei piedāvātais enerģētiskās šķeldas apjoms ir 60 000 MWh (≈70 000 ber.m3).

Pārdošanas veids: cenu piedāvājuma izvērtēšana.

Šķeldas pārdošanas procedūrā piedalās pretendenti, kuri:

  • ir LVM sadarbības partneru portāla (SPP) lietotāji;
  • līdz 2024. gada 19. jūlijam saskaņā ar pārdošanas noteikumiem ir apliecinājuši atbilstību kritērijiem.

Finanšu piedāvājums enerģētiskās šķeldas iegādei ir jāiesniedz līdz 2024. gada 19. jūlijam (ieskaitot).

Detalizēta informācija par enerģētiskās šķeldas pārdošanas procesu, tajā skaitā par piedāvājumu iesniegšanu, un sadarbības noteikumiem norādīta enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājumā.

Enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196, elektroniskā pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso