Piedāvājam egles II šķiras zāģbaļķu 28cm< ar palielinātu maksimālo caurmēru piegādes 2024.gada I pusgadā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iegādāties egles II šķiras zāģbaļķu 28<cm piegādes 2024. gada I pusgadā. Produkta pamatapjomu veido nogriežņi ar garumu 4.8 m (virsmērs 8 cm), kuru maksimālais caurmērs pārsniedz 60 cm.

Pārdošanas veids –  LVM izvērtē pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus. Piegādes līgums tiks noslēgts ar izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, paredzot līgumu bez noteiktām apjoma saistībām. Piedāvājumi no pircējiem tiek pieņemti līdz 2024.gada jūnijam un izvērtēti attiecībā uz katru krautuvēs pieejamo apjoma daļu periodā.

Aicinām pieteikties, nosūtot finanšu piedāvājumu elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā “Saziņa”, izvēloties un norādot saziņas jomu “Finanšu piedāvājums”.

Detalizēts pārdošanas piedāvājums un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija: tālr. 29332713; e-pasta adrese i.elksnite@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso