Piedāvājam iegādāties skuju koku III šķiras zāģbaļķu kvalitātei atbilstošus apaļos kokmateriālus ar garumiem 3.0-6.1m piegādēm 2024.gada II pusgadā

Piedāvājums ietver skuju koku III šķiras zāģbaļķu kvalitātei atbilstošu apaļo kokmateriālu ar garumiem 3.0-6.1 m piegādes ar pievešanas vai glabāšanas laikā identificētām kvalitātes vainām. To garumus nav iespējams pasūtīt un prognozēt. Minētie produkti piemēroti zemākas stiprības/kvalitātes zāģmateriālu ražošanai.

Piedāvājumi no pircējiem tiek pieņemti līdz 2024.gada decembrim un izvērtēti attiecībā uz katru krautuvēs pieejamo apjoma daļu periodā. Līgums tiks noslēgts ar izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju (-iem), paredzot līgumu bez noteiktām apjoma saistībām piegādēm 2024.gada II pusgadā.

Detalizēts pārdošanas piedāvājums, t.sk. produktu apraksts un veidlapa finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā. 

Aicinām pieteikties, nosūtot finanšu piedāvājumu elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā “Saziņa”, izvēloties un norādot saziņas jomu “Finanšu piedāvājums”.

Kontaktinformācija: tālr. 29332713; e-pasta adrese i.elksnite@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso