AS "Latvijas valsts meži" (LVM) rīko apaļo kokmateriālu papildu apjoma e-izsoles piegādēm 2024.gada jūnijā

Izsolēs tiek piedāvāti 15600 m3 (+/- 15%) apaļo kokmateriālu, no tā:

 • 300 m3 priedes mieti 6-9,9 cm ar garumu 3.3 m;
 • 200 m3 priedes mieti 6-9,9 cm ar garumu 3.6 m;
 • 4500 m3 egles II šķiras zāģbaļķi 10-13,9 cm ar garumu 3.6 m;
 • 1790 m3 apses zāģbaļķi 24 cm< ar garumu 3.0 m;
 • 210 m3 apses zāģbaļķi 24 cm< ar garumu 2.4 m;
 • 600 m3 melnalkšņa zāģbaļķi 24 cm< ar garumu 3.0 m;
 • 3000 m3 priedes I šķiras zāģbaļķi 28 cm<;
 • 3600 m3 sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18 cm< ar garumu 2.4 m;
 • 1400 m3 sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18 cm< ar garumu 3.0 m.

Pārdošanas veids: elektroniskās izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls https://www.e-lvm.lv/. Izsolēs aicināti piedalīties īstermiņa sadarbībai (2024.gadam) un/vai ilgāka termiņa sadarbībai (2022.-2024.gadam) kvalificēti pretendenti.

Detalizēta informācija par specifikāciju, piedāvāto produktu apraksts un sadarbības noteikumi norādīti pārdošanas piedāvājumā. LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā un SPP.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: līdz 2024.gada 15.maijam (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Plānotais izsoļu norises laiks:

 • 20.05.2024. plkst. 9:00 priedes mietiem 6-9,9 cm un egles II šķiras zāģbaļķiem 10-13,9 cm;
 • 20.05.2024. plkst. 12:00 apses un melnalkšņa zāģbaļķiem 24 cm<;
 • 20.05.2024. plkst. 16:00 priedes I šķiras zāģbaļķiem 28 cm<;
 • 21.05.2024. plkst. 9:00 sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķiem 18 cm<.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.   


Esam sertificēti
BM certification iso