Izmaiņas Vispārīgajos īstermiņa sadarbības noteikumos koksnes produktu iegādei 2024. gadā

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) koksnes produktu ražošanas, piegādes un pārdošanas procesos vadās no tirgus pieprasījuma un saimnieciskā izdevīguma, kā pamatā ir patērētāja (profesionāla kokrūpnieka) pārstrādes vajadzībām piemērota produkta ražošana. Ņemot vērā kokrūpniecības nozares darba grupā, ko veido meža īpašnieki un koksnes piegādātāji, tostarp Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības biedri, un kokmateriālu pārstrādes uzņēmumi, tostarp Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedri, pabeigto darbu pie bērza finierkluču kvalitātes apraksta izstrādes, kas bērza finierklučiem paredz arī 3. kvalitātes šķiru, LVM pārņem darba grupā izstrādāto bērza finierkluču kvalitātes aprakstu un attiecīgi ir veikusi izmaiņas Vispārīgajos īstermiņa sadarbības noteikumos koksnes produktu iegādei 2024. gadā (turpmāk – VSN), lai sākot jau ar 2024. gada 1. ceturkšņa piegādēm klientiem varētu piedāvāt nozares vajadzībām piemērotu produktu.

VSN precizēts:
- piedāvāto produktu saraksts,
- Koksnes produktu apraksts,
- Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas noteikumi,
- Pakalpojumu piedāvājuma apraksts.
Kā arī noteikumiem pievienots jauns pielikums, “Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksts (Bērza finierkluči)”.

VSN pieejami LVM mājas lapā: https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/aktualitates-un-piedavajumi/aicinam-pieteikties-istermina-sadarbibai-koksnes-produktu-iegadei-2024-gada

Informācija attiecināma uz finierkluču pircējiem.

Esam sertificēti
BM certification iso