AS "Latvijas valsts meži" (LVM) rīko bērza finierkluču papildu apjoma e-izsoles piegādēm 2024. gada augustā un septembrī

Izsolēs tiek piedāvāti 15 300 m3 (+/- 15%) bērza finierkluču, tajā skaitā:

-           9300 m3 ir bērza finierkluči 18 cm<;
-           6000 m3 ir bērza finierkluči 14-17,9 cm.

Pārdošanas veids: elektroniskās izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls https://www.e-lvm.lv/. Izsolēs ir aicināti piedalīties īstermiņa sadarbībai (2024. gadam) un/vai ilgāka termiņa sadarbībai (2022.-2024. gadam) kvalificēti pretendenti.

Detalizēta informācija par piedāvātajiem produktiem un sadarbības noteikumi norādīti pārdošanas piedāvājumā. Pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā un SPP.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: līdz 2024. gada 8. jūlijam (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Izsoles plānotas 2024. gada 11. jūlijā plkst. 9:00.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196,  e-pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso