AS "Latvijas valsts meži" (LVM) rīko apaļo kokmateriālu papildu apjoma e-izsoles piegādēm 2024. gada jūlijā – septembrī

Izsolēs tiek piedāvāti 33 450 m3 (+/- 15%) apaļo kokmateriālu, tajā skaitā:

-           6300 m3 egles II šķiras zāģbaļķi 10-13,9 cm;
-           1700 m3 priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13,9 cm;
-           400 m3 apses zāģbaļķi 24 cm< (nav saražoti, apjoms atrodas Dienvidlatgales reģionā);
-           800 m3 apses zāģbaļķi 24 cm< (saražoti ar garumu 2.4m, apjoms atrodas Dienvidkurzemes, Dienvidlatgales un Zemgales reģionos);
-           1900 m3 apses zāģbaļķi 24 cm< (saražoti ar garumu 3.0m);
-           1070 m3 melnalkšņa zāģbaļķi 24 cm< (saražoti ar garumu 2.4m);
-           1430 m3 melnalkšņa zāģbaļķi 24 cm< (saražoti ar garumu 3.0m);
-           13400 m3 lapu koku taras kluči 12 cm<;
-           1000 m3 oša kamīnmalka;
-           450 m3 ozola kamīnmalka;
-           5000 m3 alkšņa kamīnmalka.

Pārdošanas veids: elektroniskās izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls https://www.e-lvm.lv/.

Izsolēs aicināti piedalīties īstermiņa sadarbībai (2024. gadam) kvalificēti pretendenti. Detalizēta informācija par piedāvātajiem produktiem un sadarbības noteikumi norādīti pārdošanas piedāvājumā. Pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā un SPP.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: līdz 2024. gada 5. jūlijam (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

E-izsoles plānotas:

 • 2024. gada 9. jūlijā:
  - plkst. 9:00 egles un priedes II šķiras zāģbaļķu 10-13,9 cm pārdošanai;
  - plkst. 13:00 apses un melnalkšņa zāģbaļķu 24 cm<, pārdošanai;
 • 2024. gada 10. jūlijā:
  - plkst. 9:00 lapu koku taras kluču 12 cm< pārdošanai;
  - plkst. 13:00 oša un ozola kamīnmalkas pārdošanai;
  - plkst. 15:00 alkšņa kamīnmalkas pārdošanai.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196,  e-pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso