UZ KOKSNES PRODUKTU PIRCĒJIEM ATTIECINĀMIE KRITĒRIJI NO 2025.GADA

Lai novērtētu AS “Latvijas valsts meži” potenciālo pircēju atbilstību kādam no piedāvātajiem sadarbības modeļiem, koksnes produktu pircējiem tiek izvirzīti kritēriji. Tie ietver konkrētajam pārdošanas veidam, produktam un sadarbības periodam atbilstošu kritēriju kopumu. Kritēriji tiek veidoti un aktualizēti atbilstoši iepriekšējā sadarbības perioda izvērtējumam. Kritēriju līmeņus adaptē sadarbības piedāvājuma būtībai, sadarbības mērķim, sadarbības ilgumam un izrietošo saistību apjomam.

Ar mērķi informēt sadarbības partnerus par sadarbības priekšnoteikumiem no 2025. gada ir apstiprināti uz koksnes produktu pircējiem attiecināmie kritēriji (pielikumā).

Informācija, kas tiks izmantota atbilstības apliecināšanai, t.sk. informācija, kuru atbilstības apliecināšanai iesniedz pretendents, tiks detalizēta Vispārīgajos sadarbības noteikumos vai pārdošanas piedāvājumā.


Esam sertificēti
BM certification iso