Piedāvājam egles II šķiras zāģbaļķu 28cm< ar palielinātu maksimālo caurmēru piegādes

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iegādāties egles II šķiras zāģbaļķu 28<cm piegādes 2022. gada II pusgadā ar iespēju piegādes uzsākt jūnijā. Produkta pamatapjomu veido nogriežņi ar garumu 4.8 m (virsmērs 8 cm), kuru maksimālais caurmērs pārsniedz 60 cm.

Pārdošanas veids –  LVM izvērtē pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus. Piegādes līgums tiks noslēgts ar izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, paredzot līgumu bez noteiktām apjoma saistībām. Piedāvājumi no pircējiem tiek pieņemti līdz 2022.gada decembrim un izvērtēti attiecībā uz katru krautuvēs pieejamo apjoma daļu periodā. Finanšu piedāvājumu izvērtēšana attiecībā uz pirmo pieejamo apjoma daļu plānota 30.05.2022.

Aicinām pieteikties, nosūtot finanšu piedāvājumu elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā “Saziņa”, izvēloties un norādot saziņas jomu “Finanšu piedāvājums”.

Aicinām pieteikties piegādēm pretendentus, kuri ir saņēmuši LVM apliecinājumu par atbilstību uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem tīmekļa vietnē LVM Sadarbības partneru portāls (informācija par pieteikšanos un kritērijiem pieejama ŠEIT).

Detalizēts pārdošanas piedāvājums un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.


Esam sertificēti

bm sertification

iso