LVM piedāvā skuju koku taras kluču, melnalkšņa zāģbaļķu un sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu papildu apjoma piegādes 2023.gada oktobrī

LVM izsolēs piedāvā apaļo kokmateriālu piegādes kopējā 7600 m3 apjomā, no tā: 3300 m3 skuju koku taras kluči (atrodas Kurzemes reģionā), 3000 m3 sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķi (atrodas Zemgales reģionā) un 1300 m3 melnalkšņa zāģbaļķi (80 % no apjoma atrodas Latgales reģionā).

Viss izsolēs piedāvātais apaļo kokmateriālu apjoms ir ar noteiktu garumu specifikāciju:

  • skuju koku taras kluču 12 cm< garums  3.0 m;
  • melnalkšņa zāģbaļķu 24 cm< garums 2.4 m;
  • sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18 cm< garums 2.4 m.

Plānotais piegādes termiņš 2023.gada oktobris. Piegādes līdz 30% (trīsdesmit procenti) vai līdz 100 m3 var tikt veiktas 2023.gada novembrī. Līdzējiem vienojoties, piegādes var tikt uzsāktas septembrī.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā un SPP.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: līdz 2023.gada 15. septembrim (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Plānotais izsoļu norises laiks 2023.gada 20. septembrī:

  • plkst. 9:00 melnalkšņa zāģbaļķu pārdošanai;
  • plkst. 13:00 skuju koku taras kluču un sauskaltušu skuju koku III škiras zāģbaļķu pārdošanai.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.  


Esam sertificēti
BM certification iso