AS "Latvijas valsts meži" (LVM) rīko taras kluču un skuju koku III šķiras zāģbaļķu papildu apjoma e-izsoles piegādēm 2024.gada martā.

Izsolēs tiek piedāvāti 35 000 m3 (+/- 30%) apaļo kokmateriālu, no tā:

  • 10000 m3 skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18 cm<;
  • 5000 m3 sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18 cm< ar garumu 3.0 m (!);
  • 10000 m3 lapu koku taras kluči 12 cm< 
  • 10000 m3 skuju koku taras kluči 12 cm<.

Pārdošanas veids: elektroniskās izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

Detalizēta informācija par specifikāciju, piedāvāto produktu apraksts un sadarbības noteikumi norādīti pārdošanas piedāvājumā. LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā un SPP.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: līdz 2024.gada 13.februārim (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Plānotais izsoļu norises laiks:

  • 16.02.2024. plkst. 9:00 skuju koku un lapu koku taras klučiem;
  • 16.02.2024. plkst. 13:00 skuju koku III šķiras zāģbaļķiem un sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķiem.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.   


Esam sertificēti
BM certification iso