AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko priedes stabu izsoles piegādēm 2024.gada 1.ceturksnī

LVM izsolēs piedāvā priedes stabu piegādes kopējā 2500 m3 apjomā (iespējamā apjoma novirze +/-30%) piegādēm no 2024.gada janvāra līdz 2024.gada martam.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, t.sk. elektronisko izsoļu  noteikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa ir pieejami pielikumā un vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma līdz 2023.gada 21.novembrim (ieskaitot). Izsoles plānotas 2023.gada 24.novembra plkst. 9:00.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv


Esam sertificēti
BM certification iso