AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko priedes būvbaļķu izsoles piegādēm 2023.gada 3.ceturksnī

Būvbaļķi – apaļais kokmateriāls, ko izmanto guļbūvju un stāvbūvju sienu, ēku siju, statņu, kā arī rotaļu un atpūtas laukuma elementu un citu objektu būvniecībā  (Meža enciklopēdija, autoru kolektīvs J.A. Broka un J. Jansona vadībā, Rīga, 2015)

Apjoms  izsolēm: 1600 m3 ar iespējamo apjoma novirzi +/-30% paredzamajām piegādēm no 2023.gada jūlija līdz 2023.gada septembrim.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, t.sk. elektronisko izsoļu  noteikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa ir pieejami pielikuma un vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma līdz 2023.gada 29.maijam (ieskaitot). Izsoles plānotas 2023.gada 1.jūnija plkst. 15:00 plkst.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv


Esam sertificēti
BM certification iso