Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM) aicina pieteikties ilgāka termiņa sadarbībai enerģētiskās šķeldas pircējus - pārstrādes uzņēmumus

LVM piedāvā iegādāties enerģētisko šķeldu 552 500 MWh (650 000 ber.m3) apjomā piegādēm no 2023. gada maija līdz 2024. gada aprīlim (ieskaitot).

Pārdošanas veids: dinamiskais cenu piedāvājums.

Lai iesniegtu piedāvājumu (pieteikumu sadarbībai un finanšu piedāvājumu), pretendentam ir jābūt/ir jākļūst par LVM sadarbības partneru portāla (SPP) lietotāju. Saite uz vietni, kur var iepazīties ar informāciju: Kā kļūt par lietotāju (secīgas izvēles - ‘pieslēgšanās’ un ‘kā kļūt par lietotāju’).

Būtiskākie piedāvājumu iesniegšanas procesa termiņi:

  • līdz 2023. gada 17. martam (ieskaitot) SPP jāiesniedz sadarbības pieteikums, apliecinot atbilstību pārdošanas piedāvājumā norādītiem kritērijiem;
  • no 2023. gada 27. marta līdz 2023. gada 28. martam SPP jāiesniedz finanšu piedāvājums.

Detalizēta informācija par enerģētiskās šķeldas pārdošanas procesu, tajā skaitā par piedāvājumu iesniegšanu, un sadarbības noteikumiem norādīta enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājumā.

Enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 25749671, elektroniskā pasta adrese: z.dalke@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso