Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iegādāties enerģētisko šķeldu piegādēm no 2024. gada 1. maija

LVM piedāvā iegādāties enerģētisko šķeldu piegādēm no 2024. gada maija līdz 2025. gada aprīlim (ilgāka termiņa sadarbības ietvaros) un piegādēm no 2024. gada maija līdz 2024. gada oktobrim (īstermiņa sadarbības ietvaros).

Kopējais pārdošanas procedūrā iegādei piedāvātais enerģētiskās šķeldas apjoms ir 765 000 MWh (900 000 ber.m3).

Pārdošanas veids: dinamiskais cenu piedāvājums.

Šķeldas pārdošanas procedūrā piedalās pretendenti, kuri:

  • ir LVM sadarbības partneru portāla (SPP) lietotāji;
  • līdz 2024. gada 19. martam saskaņā ar pārdošanas noteikumiem ir apliecinājuši atbilstību kritērijiem enerģētiskās šķeldas piegādēm (ilgtermiņa un/vai īstermiņa sadarbības ietvaros).

Finanšu piedāvājums enerģētiskās šķeldas iegādei ir jāiesniedz līdz 2024. gada 19. martam (ieskaitot).

Detalizēta informācija par enerģētiskās šķeldas pārdošanas procesu, tajā skaitā par piedāvājumu iesniegšanu, un sadarbības noteikumiem norādīta enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājumā.

Enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196, elektroniskā pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso